Podatek dochodowy od osób fizycznych – formy opodatkowania

10.11.2022

Prowadząc działalność gospodarczą, można wybrać jedną z form opodatkowania: na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%), podatek liniowy - 19% stawka podatku, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Niestety, nie każdy może wybrać każdą z opcji opodatkowania. W zależności co wybierzesz, masz inne obowiązki oraz różniącą się podstawę opodatkowania.

Pamiętaj, po osiągnieciu pierwszego przychodu w danym roku, należy zawiadomić urząd skarbowy o sposobie rozliczenia podatku dochodowego. Masz czas do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpił przychód albo do końca roku podatkowego (max grudzień). Brak decyzji i poinformowania naczelnika urzędu skarbowego jest jednoznaczne z wyborem opodatkowania według zasad ogólnych (skali podatkowej).

Porównanie podatków dochodowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Skala podatkowa Podatek liniowy Ryczałt pod przychodów ewidencjonowanych
Kto może skorzystać  – Działalność wykonywana samodzielnie

– Wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną

 – Działalność wykonywana samodzielnie

– Wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną

 – osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej

– przedsiębiorstwa w spadku

– spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

– spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku

– spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

Podstawa opodatkowania Dochód Dochód Przychód
Stawka podatku 12 % + 32 % od nadwyżki ponad 120 000,00 zł 19% W zależności od rodzaju działalności odpowiednio: 17%,15%, 14%, 12%, 10%, 8,5%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%
Możliwość odliczenia kosztów Tak Tak Nie
Ulgi Tak Wybrane Wybrane
Dokumentacja działalności Książka przychodów i rozchodów Książka przychodów i rozchodów Ewidencja przychodów
Rozliczanie z małżonkiem lub dzieckiem Tak Nie Nie ( z wyjątkiem ryczałtu od najmu i dzierżawy)
Kwota wolna od podatku Tak Nie Nie
Składka zdrowotna 9% od dochodu (nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie) 4,9 % od dochodu (nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie) W zależności od osiągniętych przychodów

– do 60 000 zł ->  9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia,

– od 60 000 do 300 000 zł -> 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia,

– od 300 000 zł -> 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku Nie 8700 zł zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania 50% zapłaconych składek zdrowotnych

jako pomniejszenie przychodu

 

Zasady ogólne według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%),

Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi dochód, (dochód = Przychód – koszty uzyskania przychodu)

Dla podstawy obliczenia podatku do wysokości 120 000,00 zł stawka podatku wynosi 12% minus kwota zmniejszająca podatek (3 600,00 zł).

 

 

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Do 30 czerwca 2022 roku Od 1 lipca 2022 roku
Do 120 000,00 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
5 100,00 zł
12% minus kwota zmniejszająca podatek
3 600,00 zł
Ponad 120 000,00 zł 15 300,00 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000,00 zł 10 800,00 zł + 32% nadwyżki ponad
120 000,00 zł

 

UWAGA: Do 1 lipca 2022 roku do dochodów w wysokości 120 000,00 zł stawka podatku wynosiła 17% i po dniu 1 lipca została zmniejszona do 12%. Podobnie kwota zmniejszająca podatek wynosi obecnie 3 600,00 zł zamiast 5 100,00 zł, które obowiązywało wcześniej,

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacasz w okresach miesięcznych do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, natomiast rozliczenia kwartalne do 20. dnia następującego po kwartale na konto mikorachunku podatkowego .

Gdzie i jak mogę wygenerować mikrorachunek?

Zeznanie podatkowe po zakończonym roku należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku na druku PIT-36.

 

Więcej informacji na stronie: Zasady ogólne według skali podatkowej

 

Podatek liniowy – 19% stawka podatku

Podatek liniowy w odróżnieniu od opodatkowania skalą podatkową ma jedną stawkę podatkową niezależnie od dochodu wynoszącą 19%. Tak jak w opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatek w podatku liniowym liczymy od dochodu (dochód = Przychód – koszty uzyskania przychodu).

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacasz w okresach miesięcznych do 20 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, natomiast rozliczenia kwartalne do 20 następującego po kwartale na konto mikorachunku podatkowego .

Gdzie i jak mogę wygenerować mikrorachunek?

 

Zeznanie podatkowe po zakończonym roku należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku na druku PIT-36L.

 

Więcej informacji na stronie: Podatek liniowy

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nie każdy może skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia katalog działalności, które bezwzględnie nie mogą opodatkować swoich przychodów ryczałtem (art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i kwoty uzyskanych przychodów stawka opodatkowania liczona jest od przychodów i wynosi 17%, 15%, 14%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%.

 

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacasz w okresach miesięcznych do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, natomiast rozliczenia kwartalne do 20. dnia następującego po kwartale na konto mikorachunku podatkowego .

Gdzie i jak mogę wygenerować mikrorachunek?

Zeznanie podatkowe po zakończonym roku należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku na druku PIT-28. 

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. W ramach Nowego Ładu od stycznia 2022 r. forma ta została zlikwidowana dla nowych przedsiębiorstw, a także dla tych co planowali zmianę formy opodatkowania. Mogą z niej korzystać tylko ci, którzy do tej pory rozliczali się na jej zasadach.

Stawki karty podatkowej

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej określa w decyzji Naczelnik Urzędu Skarbowego, biorąc pod uwagę między innymi:

  • rodzaj prowadzonej działalności,
  • liczbę zatrudnionych,
  • liczbę mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności,
  • stawki miesięczne lub granice stawek określonych w tabelach wskazanych w załączniku nr 3 do ustawy,
  • obniżki stawek karty podatkowej z uwagi na ukończenie 60. roku życia czy orzeczenie stopnia niepełnosprawności,
  • indywidualne wnioski podatników, na przykład z powodu oczywiście zbyt wysokiej stawki podatku w porównaniu do rozmiaru prowadzonej działalności. Zaliczki na podatek dochodowy w formie karty podatkowej należy wpłacać do 7. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień do 28.12.

Zeznanie podatkowe po zakończonym roku należy złożyć do 31 stycznia następnego roku na druku PIT-16A.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program