Mikrorachunek – co to jest? Jak i gdzie go zdobyć?

20.10.2022

Mikrorachunek podatkowy obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Służy do wpłat zobowiązań podatkowych takich jak PIT, CIT, VAT. Przed tą datą zobowiązania należało przelewać na konto odpowiedniego rachunku bankowego urzędu skarbowego odpowiadającego zasięgowi terytorialnemu pod względem miejsca zamieszkania. Teraz numer rachunku nie zmieni się, gdy zmienisz urząd skarbowy, nazwisko, czy adres zamieszkania. Generowanie numeru mikrorachunku jest bezpłatne dla ciebie, jako przedsiębiorcy. Mikrorachunek można wygenerować online w dowolnym miejscu i czasie na rządowej stronie. Numer Mikrorachunku można także uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym.

 

UWAGA: Nie zapłacisz za zobowiązania podatkowe dla karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie, a także innych zobowiązania podatkowych, które nie są podatkem PIT, CIT oraz VAT (np. podatek od czynności cywilnych (PCC), podatek od spadków i darowizn). Te zobowiązania podatkowe należy jak dotąd wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 

Kiedy mikrorachunek z NIP kiedy PESEL?

NIP używasz kiedy:

  • prowadzisz działalność gospodarczą
  • jesteś podatnikiem VAT – bez założonej działalności gospodarczej
  • jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

PESEL używasz, jeśli jesteś osobą fizyczną oraz:

  • nie prowadzisz działalności gospodarczej lub
  • nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Co kiedy zapomnę zapisać wygenerowany mikrorachunek.

Kiedy nie zapiszemy numeru mikrorachunku, a potrzebujemy przelać za zobowiązania podatkowego nic nie szkodzi, mikrorachunek jest niezmienny i zawsze można go na nowo wygenerować. Za pomocą rządowej strony.

 

 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program