KSeF - kompendium wiedzy dla Twojej firmy

Zapoznaj się z wymaganiami i dostosuj się na czas do konieczności stosowania elektronicznych faktur

Już wkrótce korzystanie z faktur elektronicznych w działalności gospodarczej stanie się obowiązkowe - 17 czerwca 2022 roku Rada Unii Europejskiej wydała zgodę na obowiązkowe stosowanie elektronicznych faktur w Polsce.

Dowiedz się, w jaki sposób możemy wesprzeć wdrożenie nowego systemu elektronicznych faktur w Twoim przedsiębiorstwie.

Kompedium wiedzy o KSeF

Co znajdziesz na stronie?

Jak przygotować się do wdrożenia KSeF?

Zapoznaj się z naszymi zasobami, w tym aktualnościami, artykułami i narzędziami które wspomogą przygotowanie Twojego przedsiębiorstwa do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

Polecane artykuły

KSeF – Co to jest?

Krajowy System e-Faktur jest popularnie nazywany KSeF i jest to nowatorska platforma teleinformatyczna w Polsce, zaprojektowana by uprościć sposób, w jaki firmy wystawiają, archiwizują i przesyłają faktury w wersji cyfrowej - znane też jako e-Faktury. Jest to odpowiedź na potrzeby biznesu, który poszukuje nowoczesnych i efektywnych metod obsługi dokumentów finansowych.

KSeF pozwala także na ich archiwizację i analizę. Co ważne, każda faktura dodana do systemu otrzymuje swój unikatowy kod, co sprawia, że łatwo ją znaleźć i zweryfikować. Moment przypisania tego kodu jest jednoznaczny z oficjalnym wystawieniem i doręczeniem faktury.

Polska dołączy do grona krajów takich jak Włochy, Hiszpania czy Portugalia, które już wcześniej wdrożyły podobne rozwiązania.

System KSeF oferuje przedsiębiorcom liczne zalety. Umożliwia on szybsze uzyskanie zwrotu podatku VAT, usprawnia proces obiegu dokumentów oraz pozwala na rezygnację z przechowywania faktur w wersji drukowanej. Dokumenty zapisane w systemie są dostępne przez dekadę, co wyklucza konieczność ich długotrwałej archiwizacji.

KSeF uszczelnieni dodatkowo system podatkowy. Dzięki elektronicznemu fakturowaniu organy podatkowe będą mogły skuteczniej analizować i weryfikować transakcje, co z kolei powinno przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym.

Jednakże, wprowadzenie KSeF budzi obawy wśród przedsiębiorców, zwłaszcza od strony "inwigilacji" i poczucia, że państwo będzie chciało wiedzieć o nich wszystko. Istnieje obawa, że system będzie wychwytywał nieścisłości, nawet te popełnione niechcący, co może prowadzić do niepotrzebnych kontroli i kar. Wielu przedsiębiorców obawia się również, że ich dane będą niewłaściwie przechowywane lub wykorzystywane.

Wdrożenie KSeF wiąże się z pewnymi wyzwaniami, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Aby skorzystać z systemu, konieczne jest dostosowanie stosowanych programów księgowych i systemów informatycznych. Ministerstwo Finansów udostępnia jednak odpowiednie narzędzia i dokumentację, które mają pomóc w tym procesie.

W dalszej części artykułu postaramy się odpowiedzieć na liczne pytania i wątpliwości związane z KSeF, zarówno te ogólne, jak i bardziej techniczne. Naszym celem jest dostarczenie czytelnikom kompleksowej wiedzy na temat systemu, która pomoże w pełni zrozumieć jego działanie i korzyści płynące z jego wdrożenia. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli bezproblemowo dostosować się do nowych rozwiązań i czerpać z nich pełne korzyści. Zachęcamy do uważnej lektury kolejnych rozdziałów, które pozwolą na głębsze zrozumienie tematu i rozwianie wszelkich wątpliwości.

1. KSeF – co to?

W poprzednim rozdziale przybliżyliśmy ogólną ideę Krajowego Systemu e-Faktur oraz jego znaczenie dla różnych grup podatników. Teraz zagłębimy się w szczegóły tego systemu, by dokładniej zrozumieć jego funkcje, korzyści i wpływ na polski rynek. KSeF to nie tylko narzędzie do wystawiania faktur w formie elektronicznej. To przede wszystkim zaawansowany system teleinformatyczny, który został stworzony w celu zwiększenia efektywności, transparentności i bezpieczeństwa procesu fakturowania w Polsce.

KSeF to nie tylko narzędzie do wystawiania faktur w formie elektronicznej. To przede wszystkim zaawansowany system teleinformatyczny, który został stworzony w celu zwiększenia efektywności, transparentności i bezpieczeństwa procesu fakturowania w Polsce.

Faktura ustrukturyzowana, będąca sercem systemu, to dokument w formacie XML, który jest zgodny z określonym standardem. Dzięki temu, wszystkie informacje na fakturze są uporządkowane w sposób jednolity, co ułatwia ich przetwarzanie, analizę oraz wymianę między podmiotami.

KSeF nie jest jedynie miejscem do przechowywania faktur. System ten pełni wiele kluczowych funkcji, takich jak uwierzytelnianie użytkowników, weryfikacja uprawnień podatników czy powiadamianie o różnych etapach procesu fakturowania. Dzięki temu, przedsiębiorcy mają pewność, że ich faktury są bezpieczne, zgodne z przepisami i dostępne w każdym momencie.

Decyzja Polski o implementacji KSeF nawiązuje do działań innych państw europejskich, które wcześniej wprowadziły analogiczne systemy. Adopcja tego rozwiązania stanowi postęp w kierunku digitalizacji procedur biznesowych i podatkowych, przynosząc pozytywne skutki zarówno dla sektora biznesowego, jak i dla organów podatkowych.

KSeF to również odpowiedź na potrzeby nowoczesnego rynku, gdzie szybkość, efektywność i bezpieczeństwo są kluczem do sukcesu. Dzięki temu systemowi, przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, mając pewność, że ich faktury są zgodne z przepisami, bezpieczne i dostępne w każdym momencie.

KSeF więc to nie tylko system do wystawiania faktur. To kompleksowe rozwiązanie, które ma na celu usprawnienie i uproszczenie procesu fakturowania w Polsce, jednocześnie wprowadzając nowoczesne standardy w zakresie obiegu dokumentów.

KSeF to także odpowiedź na globalne trendy w zakresie cyfryzacji procesów biznesowych. W erze globalizacji i wzrastającej rywalizacji na arenie międzynarodowej, skuteczność oraz innowacyjność wewnętrznych procedur stają się fundamentem osiągnięcia sukcesu. Dzięki KSeF polskie przedsiębiorstwa mogą być konkurencyjne na arenie międzynarodowej, oferując swoim partnerom biznesowym nowoczesne i efektywne rozwiązania w zakresie fakturowania.

Wprowadzenie KSeF to także krok w kierunku zwiększenia transparentności transakcji. Dzięki temu systemowi, organy podatkowe mają łatwy dostęp do faktur, co ułatwia kontrolę i weryfikację transakcji. Dla przedsiębiorców oznacza to większe zaufanie ze strony klientów oraz partnerów biznesowych, co przekłada się na lepsze relacje handlowe i większą efektywność działania.

2. KSeF ustawa

W poprzednich rozdziałach omówiliśmy ogólną ideę Krajowego Systemu e-Faktur oraz jego znaczenie dla różnych grup podatników. Teraz skupimy się na aspekcie prawno-ustawowym tego systemu, który stanowi fundament jego funkcjonowania.

19 czerwca 2023 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę wdrażającą Krajowy System e-Faktur (KSeF) i zmieniająca wcześniejsze przepisy. Ustawa ta stanowi odpowiedź na potrzeby cyfryzacji sektora publicznego oraz ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia biznesu w Polsce. Implementacja KSeF stanowi postęp w kierunku przyspieszonej cyfryzacji, co niesie ze sobą pozytywne skutki zarówno dla biznesu, jak i dla organów podatkowych.

W ustawie zwrócono uwagę na kilka kluczowych kwestii:

 • Faktury skierowane do konsumentów (B2C) nie będą włączone do systemu KSeF.
 • Bilety pełniące rolę faktur (w tym paragony na płatnych autostradach) nie będą wchodzić w skład KSeF.
 • Faktury tworzone w ramach procedur OSS i IOSS również są wyłączone z systemu KSeF..

Jednym z kluczowych celów wprowadzenia KSeF jest zoptymalizowanie procesu fakturowania, obiegu dokumentów oraz systemów fakturowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Wprowadzenie jednolitego formatu e-faktury ma na celu uproszczenie procesu dokumentowania transakcji, a także usprawnienie i automatyzację tworzenia, przetwarzania i przechowywania tych dokumentów.

Zgodnie z ustawą planowane jest także przejście na całkowicie elektroniczną formę obsługi kluczowych informacji, takich jak WIT (informacja taryfowa o charakterze wiążącym), WIP (wiążące dane o pochodzeniu), WIA (informacja akcyzowa o statusie wiążącym) oraz WIS (informacja dotycząca stawek, która ma charakter wiążący). Te innowacje opierają się na rozbudowie już istniejących narzędzi KAS i nie wymuszają na podatnikach wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.

Ustawa wdrażająca KSeF to ważny krok w kierunku cyfryzacji procesów biznesowych i podatkowych w Polsce. Dzięki niej przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wielu korzyści płynących z elektronicznego fakturowania, a administracja podatkowa zyska narzędzie do skuteczniejszej kontroli i weryfikacji transakcji.

3. Od kiedy KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu ułatwienie procesu wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur w formie elektronicznej. Jednak wprowadzenie takiego systemu na tak szeroką skalę wymagało odpowiedniego przygotowania, zarówno ze strony administracji podatkowej, jak i przedsiębiorców. Dlatego też decyzja o wprowadzeniu KSeF była poprzedzona długimi konsultacjami i analizami, które pozwoliły ustalić optymalne daty wejścia w życie poszczególnych regulacji.

Pierwszym kluczowym momentem w kalendarzu wprowadzania KSeF było 1 stycznia 2022 roku. Od tego dnia polscy przedsiębiorcy mają możliwość wystawiania e-faktur poprzez KSeF. Był to jednak etap dobrowolny - przedsiębiorcy mogli wybierać, czy chcą korzystać z nowego systemu, czy też pozostać przy tradycyjnych formach fakturowania.

Kolejnym ważnym terminem miał być 1 lipca 2024 roku. To właśnie wtedy obowiązek e-fakturowania miał wejść w życie dla większości przedsiębiorców w Polsce. Jednak na początku 2024 roku podjęto decyzję o przełożeniu tego terminu na następny rok z powodu usprawnień technologicznych, które są konieczne do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

Wprowadzenie KSeF to proces stopniowy, który został zaplanowany w taki sposób, aby dać przedsiębiorcom odpowiednio dużo czasu na dostosowanie się do nowych regulacji. Dzięki temu mają oni możliwość stopniowego wdrażania nowych rozwiązań i przygotowania się do pełnego korzystania z korzyści płynących z elektronicznego fakturowania.

4. System KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to zaawansowany system teleinformatyczny, który został zaprojektowany z myślą o maksymalnym ułatwieniu procesu wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur w formie elektronicznej. Jego działanie opiera się na nowoczesnych technologiach, które gwarantują nie tylko efektywność, ale także bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Architektura systemu

 • Modularność. KSeF został zaprojektowany w sposób modularny, co pozwala na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz ewolucji technologicznej. Dzięki temu system jest gotowy na przyszłe zmiany i rozwój.
 • Centralna baza danych. Głównym elementem systemu jest centralna baza danych, w której przechowywane są wszystkie faktury ustrukturyzowane. Baza ta jest nie tylko miejscem przechowywania, ale również narzędziem do analizy i raportowania danych.
 • Skalowalność. System jest w stanie obsłużyć zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje, dzięki czemu jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

Integracja z innymi systemami

 • Kompatybilność. KSeF został zaprojektowany tak, aby umożliwić łatwą integrację z istniejącymi systemami księgowymi i ERP przedsiębiorców. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą inwestować w nowe oprogramowanie.
 • Wsparcie dla dostawców. Ministerstwo Finansów udostępniło roboczą strukturę logiczną systemu, która służy jako punkt odniesienia dla dostawców oprogramowania. To ułatwia integrację i zapewnia kompatybilność.

Bezpieczeństwo danych

 • Szyfrowanie. System korzysta z zaawansowanych mechanizmów szyfrowania, które gwarantują ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Każda transakcja i przesył danych jest zabezpieczona.
 • Regularne aktualizacje. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, system jest regularnie aktualizowany, by odpowiadać na nowe zagrożenia i luki w zabezpieczeniach.

Obawy przedsiębiorców dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych:

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur wywołało wiele dyskusji wśród przedsiębiorców, zwłaszcza w kontekście prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych w nim danych. Choć system został zaprojektowany z myślą o maksymalnym zabezpieczeniu informacji, wiele firm wyrażało obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń:

 • Dostęp do wrażliwych informacji. Przedsiębiorcy obawiają się, że system, gromadząc szczegółowe dane na temat transakcji, mógłby stać się celem dla hakerów pragnących uzyskać dostęp do wrażliwych informacji.
 • Prywatność transakcji. Istnieją obawy, że szczegółowe dane na temat transakcji mogą być udostępniane nieuprawnionym podmiotom, co mogłoby naruszyć prywatność przedsiębiorstw.
 • Zgodność z RODO. Niektóre przedsiębiorstwa mają wątpliwości, czy system KSeF spełnia wszystkie wymagania związane z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO.
 • Długoterminowe przechowywanie danych. Przedsiębiorcy wyrażają obawy dotyczące długoterminowego przechowywania ich danych w systemie i potencjalnych konsekwencji, jakie może to mieć w przyszłości.

Pomimo istniejących wątpliwości, warto zaznaczyć, że system KSeF został stworzony z naciskiem na gwarantowanie najwyższej ochrony danych. Wszelkie dane są kodowane, a ich dostęp jest restrykcyjnie kontrolowany. Co więcej, cykliczne przeglądy i nadzory gwarantują, że system funkcjonuje zgodnie z aktualnymi regulacjami i normami bezpieczeństwa.

Przyszłość KSeF:

 • Rozwój funkcjonalności. Choć KSeF jest już zaawansowanym systemem, jego rozwój nie został zakończony. W planach jest wprowadzenie kolejnych funkcjonalności, które jeszcze bardziej ułatwią korzystanie z e-fakturowania.
 • Adaptacja do zmieniających się przepisów. System będzie na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawnych, by zawsze być zgodnym z obowiązującym prawem.

5. KSeF logowanie

Współczesne systemy teleinformatyczne, takie jak Krajowy System e-Faktur, muszą spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych elementów każdego systemu jest proces logowania, który musi być nie tylko bezpieczny, ale także przyjazny dla użytkownika. W przypadku KSeF, gdzie mówimy o setkach tysięcy, jeśli nie milionach użytkowników, wyzwanie to jest szczególnie duże.

Założenie konta w KSeF

Aby skorzystać z KSeF, konieczne jest założenie indywidualnego konta. Proces ten został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny i prosty, nawet dla osób, które nie są doświadczone w korzystaniu z systemów teleinformatycznych. Po wejściu na oficjalną stronę KSeF - https://www.podatki.gov.pl/ksef/ kliknij "Sprawdź", następnie "Wybierz" w polu "Bezpłatne narzędzia - wersja produkcyjna". W tym miejscu musisz się zalogować. Po tym należy wypełnić w swoje dane w kilku krokach (m.in wybór swojego identyfikatora oraz wybór wariantu logowania do KSeF np. przez portal ePUAP).

Bezpieczeństwo przede wszystkim

KSeF korzysta z zaawansowanych mechanizmów uwierzytelniania, które zapewniają, że dostęp do systemu mają tylko osoby uprawnione. Użytkownik, chcąc zalogować się do systemu, musi podać swoje dane logowania, ale to dopiero początek procesu. W zależności od ustawień i wymagań, może być wymagane dodatkowe uwierzytelnienie, na przykład poprzez kod wysłany SMS-em na numer telefonu użytkownika.

Elastyczność i dostosowanie do potrzeb użytkownika

Rozumiejąc różnorodność potrzeb użytkowników, KSeF oferuje kilka metod logowania. Dla tych, którzy cenią sobie wygodę, dostępne jest logowanie za pomocą Profilu Zaufanego. Dla tych, którzy potrzebują wyższego poziomu bezpieczeństwa, dostępne są metody oparte na kwalifikowanych certyfikatach, takich jak podpis elektroniczny czy pieczęć elektroniczna.

Wsparcie i pomoc w razie problemów

Mimo zaawansowanych mechanizmów i intuicyjnego interfejsu, zawsze może pojawić się jakiś problem. Dlatego KSeF oferuje wsparcie dla użytkowników w zakresie logowania. Na oficjalnej stronie systemu dostępne są instrukcje, materiały pomocy oraz FAQ, które odpowiadają na najczęściej zadawane pytania związane z logowaniem.

Podsumowanie

Logowanie do KSeF to nie tylko wpisanie loginu i hasła. Jest to skomplikowany proces gwarantujący ochronę danych oraz dostosowywujący się do specyficznych wymagań użytkownika. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że ich informacje są chronione, a korzystanie z systemu jest łatwe i komfortowe.

Faktury KSeF i eFaktura

Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanowi przełom w zakresie fakturowania w Polsce. Wprowadzenie tego systemu oznacza, że Polska dołącza do grona krajów, które już wcześniej zdecydowały się na cyfryzację procesu fakturowania. Ale co dokładnie oznacza pojęcie "faktura w KSeF" i jak różni się ona od tradycyjnej eFaktury?

Czy wiesz, że
będziesz musiał wystawiać faktury
w systemie zintegrowanym z KSeF?

Skorzystaj z faktura.pl

To najszybszy program do faktur z integracją z KSeF!

Faktura w KSeF

Faktura w KSeF - co to jest?

Faktura wystawiana w ramach KSeF nazywana jest fakturą ustrukturyzowaną lub e-Fakturą. Jest to dokument elektroniczny, który spełnia wszystkie wymagania prawne dotyczące faktur tradycyjnych, ale jest wystawiany, przechowywany i przesyłany w formie cyfrowej. Każda taka faktura, po wprowadzeniu jej do systemu KSeF, otrzymuje unikalny numer identyfikujący. Dzięki temu jest ona uznawana za oficjalnie wystawioną i doręczoną w momencie przydzielenia jej tego numeru.

1. eFaktura a faktura ustrukturyzowana

Choć terminy „eFaktura” i „faktura ustrukturyzowana” są często używane zamiennie, istnieją pewne różnice między nimi. eFaktura to szerokie pojęcie odnoszące się do każdej faktury w formie elektronicznej, niezależnie od jej formatu czy sposobu przesyłania. Natomiast faktura ustrukturyzowana to konkretny rodzaj eFaktury, który jest zgodny ze standardami i wymaganiami KSeF.

2. Korzyści płynące z użycia faktur w KSeF

Wdrożenie KSeF niesie za sobą liczne plusy dla biznesu. Przede wszystkim, przyspiesza proces otrzymywania zwrotu VAT. Dodatkowo, proces obiegu dokumentów staje się bardziej efektywny, co pozytywnie wpływa na oszczędność zarówno czasu, jak i środków finansowych. Dodatkowo, przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku przechowywania faktur w formie papierowej, co eliminuje potrzebę ich archiwizacji. Faktury przechowywane w systemie są dostępne przez 10 lat.

3. KSeF a PEF - dwa odrębne systemy

Należy podkreślić, że system faktur ustrukturyzowanych według ustawy dotyczącej elektronicznego fakturowania w zakresie zamówień publicznych oraz system wystawiania faktur w obrębie KSeF będą działać niezależnie od siebie. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą dostosować się do wymogów obu systemów, jeśli chcą korzystać z obu rodzajów eFaktur.

4. Podsumowanie

Faktury w ramach KSeF stanowią innowacyjne podejście, przynosząc liczne zalety dla biznesu. Dzięki nim proces fakturowania staje się prostszy, szybszy i bardziej efektywny. Jednakże wprowadzenie tego systemu wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak konieczność dostosowania się do nowych standardów i wymagań. Niemniej jednak, korzyści płynące z użycia faktur w KSeF przewyższają potencjalne trudności, czyniąc je atrakcyjnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy.

Krajowy system e-faktur – nowa perspektywa

KSeF – nowa perspektywa

Krajowy System e-Faktur (KSeF) reprezentuje istotny postęp w procesie digitalizacji działań biznesowych w Polsce. Wprowadzenie tego systemu nie tylko ułatwia codzienną pracę przedsiębiorców, ale także otwiera nowe możliwości w zakresie zarządzania finansami i kontrolowania transakcji. W tym rozdziale postaramy się spojrzeć na KSeF z nieco innej perspektywy, podkreślając jego strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki oraz potencjalne korzyści dla przedsiębiorców.

1. KSeF w kontekście globalnych trendów

W erze globalizacji i cyfryzacji, kraje na całym świecie dążą do wprowadzenia rozwiązań, które usprawnią procesy biznesowe i podatkowe. Polska, wprowadzając KSeF, dołącza do grona krajów takich jak Włochy, Hiszpania czy Portugalia, które już wcześniej zdecydowały się na elektroniczne fakturowanie. Jest to odpowiedź na globalne trendy i potrzebę dostosowania się do rosnących wymagań rynku międzynarodowego.

2. Innowacyjność i przewaga konkurencyjna

Dzięki KSeF, polskie przedsiębiorstwa mają szansę stać się bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Elektroniczne fakturowanie skraca czas obiegu dokumentów, ułatwia zarządzanie finansami i pozwala na szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. To z kolei przekłada się na lepszą jakość usług, większą efektywność i zdolność do konkurowania z firmami z innych krajów.

3. KSeF a zrównoważony rozwój i ekologia

Wprowadzenie KSeF ma również wymiar ekologiczny. Zmniejszenie ilości papierowych faktur przyczynia się do redukcji zużycia papieru, co ma pozytywny wpływ na środowisko. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, takie rozwiązania są nie tylko praktyczne, ale także odpowiedzialne i zgodne z dążeniem do zrównoważonego rozwoju.

4. KSeF jako narzędzie przeciwdziałania oszustwom podatkowym

Elektroniczne fakturowanie umożliwia skuteczniejszą kontrolę transakcji przez organy podatkowe. Dzięki temu możliwe jest szybsze wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć, co przyczynia się do uszczelnienia systemu podatkowego i zwiększenia dochodów budżetowych.

Faktura.pl – Narzędzie dedykowane
do obsługi KSeF

Program do faktur – Faktura.pl

Specjalne narzędzie do e-faktur KSeF umożliwia pełne i elastyczne dostosowanie się do nadchodzących zmian, bez potrzeby modyfikowania istniejących systemów ERP, systemów billingowych lub kluczowych procesów integracyjnych w przedsiębiorstwie.

Faktura.pl to rozwiązanie umożliwiające natychmiastową obsługę wymiany e-faktur z KSeF. Procesy wystawiania i przyjmowania e-faktur są w pełni zautomatyzowane.

Aktualności o KSeF

KSeF – pytania i odpowiedzi

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to krajowa platforma informatyczna, która pozwala na tworzenie, magazynowanie oraz dystrybucję faktur w wersji elektronicznej.
Celem wprowadzenia KSeF jest uproszczenie i optymalizacja procesów fakturowania, a także uszczelnienie systemu podatkowego poprzez monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym.
Dla większości przedsiębiorców KSeF miał być obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku, natomiast dla nievatowców od 1 stycznia 2025 roku. Te terminy jednak nie są aktualne w związku z decyzją Ministerstwa o przesunięciu wprowadzenia KSeF na bliżej nieokreślony termin. Kiedy pojawią się nowe daty, to niezwłocznie uzupełnimy tę informacje.
Tak, ale z różnymi datami wdrożenia w zależności od typu przedsiębiorcy.
KSeF umożliwia skrócenie czasu oczekiwania na zwrot VAT, uproszczenie obiegu dokumentów i eliminuje potrzebę przechowywania faktur w formie papierowej.
Tak, system został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.
Przedsiębiorcy muszą dostosować swoje programy księgowe i systemy informatyczne do wymagań KSeF. Ministerstwo Finansów udostępnia odpowiednie narzędzia i dokumentację pomocniczą.
Nie, faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
Sankcje będą wprowadzone zaraz po wdrożeniu KSeF, a ich szczegóły będą określone w przepisach wykonawczych.
Tak, jednakże kurs waluty zagranicznej używany do konwersji na złotówki będzie bazował na dniu poprzedzającym datę podaną na fakturze.
Tak, jeśli wystąpią problemy techniczne po stronie podatnika, istnieje opcja wystawienia faktur w trybie offline, z obowiązkiem przesłania ich do KSeF w kolejnym dniu roboczym.
Ustawa przewiduje m.in. wydłużenie terminu wdrożenia dla nievatowców oraz wyłączenie pewnych rodzajów faktur z KSeF.
Tak, celem jest integracja z innymi systemami w Europie, aby ułatwić międzynarodowy obieg dokumentów.

Bibliografia:

Czy wiesz, że
będziesz musiał wystawiać faktury
w systemie zintegrowanym z KSeF?

Skorzystaj z faktura.pl

To najszybszy program do faktur z integracją z KSeF!