Podatek Liniowy – wady i zalety

10.11.2022

Podatek liniowy jest jedną z form rozliczania podatku dochodowego przedsiębiorców. Podatek liniowy jak sama nazwa wskazuje jest jednolity bez względu na dochody osiągane w ciągu roku podatkowego. Jest to stała kwota 19%. Nie zapomnij, że opodatkowanie podatkiem liniowym podlega pod daninę solidarnościową.
Danina solidarnościowa – co to jest i czy mnie dotyczy?

 

Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi dochód.

Dochód = Przychód – koszty uzyskania przychodu

Przykład

W tabeli przedstawiono przychody i koszty uzyskania przychodów w poszczególnych przypadkach. Wyliczony została podstawa opodatkowania i zaliczka do zapłaty podatku dochodowego

 

Porównanie przykładów Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 Przykład 4
Przychód        100 000,00 zł        300 000,00 zł        1 100 000,00 zł        1 500 000,00 zł
Koszty uzyskania przychodu          20 000,00 zł          50 000,00 zł           200 000,00 zł           300 000,00 zł
Dochód = podstawa opodatkowania          80 000,00 zł        250 000,00 zł           900 000,00 zł        1 200 000,00 zł
Podatek 19%          15 200,00 zł          47 500,00 zł           171 000,00 zł           228 000,00 zł

 

Kto nie może skorzystać z rozliczania podatku według podatku liniowego?

Z podatku liniowego nie mogą skorzystać, ci którzy założyli działalność gospodarczą, a jednocześnie świadczą usługi dla byłego pracodawcy w zakresie takim samym jak na umowie o pracę. W takim przypadku rozliczenie podatkowe należy wykonać na zasadach ogólnych. Jeśli usługi będą świadczone w innym zakresie to można skorzystać z podatku liniowego.

Jak wybrać formę opodatkowania:

Zmianę formy opodatkowania można dokonać poprzez pisemne oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo zmianę poprzez formularz CEIDG-1

Pamiętaj, po osiągnieciu pierwszego przychodu w danym roku, należy zawiadomić urząd skarbowy o sposobie rozliczenia podatku dochodowego. Masz czas do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpił przychód albo do końca roku podatkowego (max grudzień). Brak decyzji i poinformowania naczelnika urzędu skarbowego jest jednoznaczny z wyborem opodatkowania według zasad ogólnych (skali podatkowej).

Zmianę formę opodatkowania możesz dokonać raz w roku podatkowym, (w roku 2022 wyjątkowo po zmianie przepisów, wraz z Ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. zwaną Polskim Ładem 2.0, można dokonać zmiany opodatkowania w trakcie roku podatkowego).

 

Obowiązki ciążące na sposobie rozliczania jako podatek dochodowy:

  • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów według wzoru i zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub możesz wybrać prowadzenie księgi rachunkowej,
  • Wpłacanie w ciągu roku podatkowego należne zaliczki do urzędu skarbowego,
  • Złożenie zeznania podatkowego po zakończonym roku na druku PIT-36L. Zeznanie należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku.

Terminy zapłaty podatków

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacasz w okresach miesięcznych do 20-stego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc lub kwartalnie do 20 następującego po kwartale.

Sposób rozliczania
Miesięczny
Do 20-stego dnia kolejnego miesiąca
Kwartalny:
Styczeń – Marzec

Kwiecień – Czerwiec

Lipiec – Wrzesień

Październik – Grudzień

Do 20 kwietnia

Do 20 Lipca

Do 20 Października

Do 20 Stycznia

Porównanie podatku liniowego z podatkiem według zasad ogólnych.

 

Plusy Minusy
Jednolita, 19% stawka, niezależnie od kwoty dochodu Brak kwoty wolnej od podatku oraz możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek
Możliwość odliczenia od przychodu z działalności kosztów ich uzyskania Brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub z samotnie wychowywanym dzieckiem
Możliwość odliczenia od dochodu zapłaconych składek zdrowotnych – limit odliczenia składki zdrowotnej 8 700,00 zł rocznie Brak możliwości zastosowania ulg podatkowych, jeśli dochód uzyskiwany jest tylko z działalności gospodarczej
Mniej skompliwane rozliczenia podatkowe Brak możliwości łączenia dochodów na jednym PIT-cie

 

 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program