powrót

Faktura uproszczona

Aby było jeszcze łatwiej, korzystaj z generowania faktury uproszczonej. Ten dokument charakteryzuje się prostotą i mniejszą liczbą pól do uzupełnienia.

Faktura uproszczona

Wystarczy, gdy podasz numer NIP lub PESEL swojego Klienta i uzupełnisz towar lub usługę, stawkę brutto i jeśli udzielasz, to rabat kwotowy, lub procentowy i gotowe.

Dodawaj w razie potrzeby kilka towarów i usług poprzez kliknięcie przycisku DODAJ POZYCJĘ.

Pozycje na fakturze uproszczonej

Wystawioną fakturę wyślij do swojego Klienta drogą mailową oraz poinformuj go SMS o jej wystawieniu za pomocą dostępnych opcji na formularzu faktury. Korzystaj w ramach potrzeb z dodatkowych funkcji i poczuj komfort i wygodę przy wystawianiu faktur.

Włączone dodatkowe opcje

Wystaw fakturę uproszczoną