Danina solidarnościowa – co to jest? Czy mnie dotyczy?

10.11.2022

Daniną solidarnościową nazywa się podatek dla najbogatszych. Dotyczy to osób o dochodach przekraczających 1 000 000 zł, gdzie dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu. Daninę solidarnościową oblicza się w momencie sporządzania rozliczenia rocznego. Podstawą obliczenia stanowi nadwyżka ponad 1 000 000,00 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu (Danina solidarnościowa dotyczy podatku na skali podatkowej oraz podatku liniowego. Nie dotyczy ryczałtu).

Daninę solidarnościową należy wpłacić na swój mikrorachunek podatkowy.

Przykłady obliczania daniny solidarnościowej

Przykład 1

Pan Jan osiągnął przychód w wysokości 1 100 000 zł i koszty uzyskania przychodów 200 000. Czy Pan Jan zapłaci daninę solidarnościową?

Przychód 1 100 000,00 zł – Koszty uzyskania przychodu 200 000,00 zł = Dochód 900 000,00 zł

Wyliczenia
Przychód 1 100 000,00 zł
Koszty uzyskania przychodu 200 000,00 zł
Dochód 900 000,00 zł

 

W tym przypadku dochód wynosi mniej niż 1 000 000,00 zł i nie podlega pod opodatkowanie daniną solidarnościową.

 

Przykład 2

Pan Jan w kolejnym roku osiągnął przychód w wysokości 1 500 000 zł i koszty uzyskania przychodów 300 000 zł. Czy Pan Jan w tym roku zapłaci daninę solidarnościową?

Wyliczenie daniny solidarnościowej:

Przychód (1 500 000,00 zł) – Koszty uzyskania przychodu (300 000,00 zł) = Dochód 1 200 000,00 zł

Podstawa opodatkowania 1 200,000,00 zł – 1 000 000,00 zł = 200 000,00 zł

Wyliczenia podatku = Podstawa opodatkowania 200 000,00 zł x podatek 4% = 8 000,00 zł

Wyliczenia
Przychód 1 500 000,00 zł
Koszty uzyskania przychodu 300 000,00 zł
Dochód 1 200 000,00 zł
Podstawa opodatkowania
1 200,000,00 – 1 000 000,00
200 000,00 zł
Podatek 4% 8 000,00 zł

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program