Integracja programu do faktur z KSeF – jak zapewnić zgodność z polskim prawem?

04.06.2024

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii i cyfryzacją procesów biznesowych, firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania ułatwiające zarządzanie dokumentacją finansową. Jednym z takich rozwiązań jest program do faktur, który znacząco przyspiesza i upraszcza proces wystawiania, odbierania oraz archiwizowania faktur. W Polsce niedługo zostanie wprowadzony obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF), który wymaga od przedsiębiorców dostosowania swoich systemów do nowego standardu. Jak zapewnić zgodność programu do faktur z KSeF i polskim prawem? O tym opowiemy w niniejszym artykule.

Co to jest KSeF?

Definicja i cel

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma uruchomiona przez Ministerstwo Finansów, której celem jest centralizacja i standaryzacja procesu wystawiania faktur elektronicznych w Polsce. KSeF umożliwia automatyczne przesyłanie, odbieranie oraz archiwizowanie faktur w formacie elektronicznym. System ten będzie obligatoryjny dla wszystkich podatników VAT, co oznacza, że każda faktura VAT wystawiona w Polsce musi zostać przesłana przez KSeF.

Korzyści dla przedsiębiorców

KSeF przynosi szereg korzyści. Jednym z nich jest redukcja kosztów, czyli zmniejszenie kosztów związanych z drukiem, wysyłką i przechowywaniem papierowych faktur. Inną z kolei niewątpliwą zaletą wprowadzenia KSeF będzie bezpieczeństwo. Faktury będą przechowywane w bezpiecznym, centralnym systemie, co zminimalizuje ryzyko ich utraty czy zniszczenia.

Wymogi prawne dotyczące integracji z KSeF. Wymagania techniczne programu do faktur.

Aby program do faktur mógł być zintegrowany z KSeF, musi spełniać określone wymagania techniczne, takie jak np. format faktur. Dokumenty muszą być wystawiane w formacie XML zgodnie ze strukturą ustaloną przez Ministerstwo Finansów. Innym istotnym czynnikiem jest integracja z API KSeF – program musi umożliwiać bezpośrednie połączenie z API KSeF w celu przesyłania faktur. Trzeci wymóg, który wydaje się być oczywistym, ale wartym podkreślenia jest archiwizacja – program powinien umożliwiać bezpieczne przechowywanie kopii faktur przesłanych do KSeF przez wymagany okres.

Jak wybrać odpowiedni program do faktur zgodny z KSeF?

Wybierając program do faktur zgodny z KSeF, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kryteriów. Pierwszym jest lompatybilność z KSeF – program musi być w pełni zintegrowany z KSeF i spełniać wszystkie wymagania techniczne. Drugim jest funkcjonalność – program powinien oferować szeroki zakres funkcji, takich jak możliwość tworzenia różnych typów faktur, automatyczne przesyłanie do KSeF, integracja z innymi systemami księgowymi. Warto też zwrócić uwagę na łatwość obsługi – intuicyjny interfejs i łatwość obsługi są kluczowe, aby pracownicy mogli szybko i sprawnie wystawiać oraz przesyłać faktury.

Wcześniej wspominaliśmy o bezpieczeństwie, dlatego zwróć uwagę, czy program zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych, w tym szyfrowanie przesyłanych faktur oraz bezpieczne przechowywanie dokumentów. Na koniec należy spojrzeć na wsparcie techniczne, ponieważ dostępność profesjonalnego wsparcia technicznego, które pomoże w razie problemów z integracją czy użytkowaniem programu, może Ci pomóc w sytuacjach krytycznych.

Przygotowanie do integracji programu do faktur z KSeF

Aby zapewnić płynną integrację programu do faktur z KSeF, warto przejść przez kilka kluczowych etapów. Pierwszym jest analiza wymagań, czyli dokładne zrozumienie wymagań prawnych i technicznych związanych z KSeF.

Wybór odpowiedniego programu jest równie istotny, ponieważ wybór programu do faktur musi być zgodny z KSeF i spełniać potrzeby firmy. Istotne również jest przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z nowego programu i procedur związanych z KSeF.

Sprawdź jak połączyć się z KSeF w aplikacji Fakrtura.pl

Najczęstsze problemy i ich rozwiązania

Problemy techniczne

Integracja programu do faktur z KSeF może napotkać na różne problemy techniczne, takie jak problemy z połączeniem z API KSeF. Mogą one wynikać z błędnej konfiguracji programu lub problemów z infrastrukturą sieciową. Rozwiązaniem może być ponowne skonfigurowanie programu lub kontakt z dostawcą usług internetowych.

Trzeba również uważać na błędy w formacie faktur. Faktury mogą nie być akceptowane przez KSeF z powodu błędów w formacie XML. Warto regularnie aktualizować program do faktur i korzystać z narzędzi do walidacji plików XML.

Problemy proceduralne

Oprócz problemów technicznych, mogą pojawić się również problemy proceduralne, takie jak wspomniane wcześniej przeszkolenie pracowników. Jego brak może prowadzić do błędów w wystawianiu i przesyłaniu faktur. Warto regularnie organizować szkolenia i warsztaty dla pracowników.

Istotną kwestią jest również niedostosowanie procedur wewnętrznych. To konieczność aktualizacji wewnętrznych procedur i polityk, aby były zgodne z wymogami KSeF. Regularne przeglądy i aktualizacje procedur są kluczowe. Możesz też to zrzucić na wsparcie techniczne, które zapewni Ci program do fakturowania.

Podsumowanie

Integracja programu do faktur z KSeF to kluczowy krok dla każdej firmy działającej na polskim rynku. Dzięki niej można zapewnić zgodność z polskim prawem, a także skorzystać z licznych korzyści związanych z cyfryzacją procesów biznesowych. Wybór odpowiedniego programu do faktur, dokładna analiza wymagań, przeszkolenie pracowników oraz monitorowanie procesu to kluczowe elementy skutecznej integracji. Pomimo możliwych problemów technicznych i proceduralnych, korzyści wynikające z integracji z KSeF znacząco przewyższają potencjalne trudności, czyniąc ten krok niezbędnym dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program