Jak zawiesić działalność gospodarczą?

06.12.2017

Kiedy otwierasz działalność gospodarczą nie zawsze jesteś w stanie przewidzieć, jak potoczą się losy Twojej firmy. Jeśli Twój zysk jest mniejszy niż zakładałeś albo gdy koszty firmy przewyższają przychody, możesz skorzystać z opcji zawieszenia Twojej działalności gospodarczej. Jest to bardzo wygodna opcja, ponieważ w czasie zawieszenia mogą pojawić się nowe zlecenia, które spowodują, że Twoja firmy znów będzie przynosiła zyski. Dowiedz się, jak zawiesić działalność i co się z tym procesem wiąże.

W jaki sposób zawieszę działalność?

Proces zawieszenia działalności gospodarczej jest nawet prostszy niż zakładanie firmy. Zawiesić działalność możesz w następujący sposób:

  1. Osobista wizyta w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy – tak samo jak przy zakładaniu działalności gospodarczej musisz wypełnić druk CEIDG-1, przy czym pomoże Ci pracownik Urzędu.
  2. Elektronicznie, za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego – jest to najszybsze i najprostsze rozwiązanie. Musisz jedynie posiadać podpis kwalifikowany czyli certyfikat, za pomocą którego podpiszesz wniosek elektronicznie (niestety wydanie podpisu elektronicznego jest odpłatne) lub profil zaufany, którego uzyskanie jest bezpłatne. Profil zaufany możesz uzyskać w dwojaki sposób, albo rejestrujesz profil na stornie pz.gov.pl (ale przy tym rozwiązaniu będziesz musiał udać się do najbliższego Urzędu i „zaufać” swój profil – są to Urzędy Miast, Urzędy Gmin, Urzędy Skarbowe, jak również Inspektoraty ZUS) albo założyć profil za pomocą swojego internetowego konta bankowego (bez wychodzenia z domu).
  3. Przy pomocy pełnomocnika – musisz przygotować pełnomocnictwo dla osoby, która ma w Twoim imieniu zawiesić działalność gospodarczą, wzór pełnomocnictwa pobierzesz ze strony internetowej lub wypiszesz samodzielnie.

 

Co wpisać we wniosku CEIDG-1, aby zawiesić działalność gospodarczą?

W każdym z powyższych przypadków musisz wypełnić Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1 jako aktualizację wpisu z podaniem daty od kiedy ta zmiana (zawieszenie) ma nastąpić. W trybie zmiany musisz podać dane oznaczone gwiazdką /*/ oraz, co najważniejsze, punkt 14 – dotyczący daty zawieszenia działalności. Zmiany nie możesz dokonać z datą wcześniejszą. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby wypełnić i złożyć wniosek o zmianę wpisu później, z zaznaczeniem, że zawieszenie działalności nastąpi np. za kilka dni.

Jakie mogą być przyczyny zawieszenia działalności gospodarczej?

Głównymi przyczynami zawieszenia działalności gospodarczej jest brak satysfakcjonujących zysków, znalezienie pracy „na etacie”, wykonywanie usług sezonowych, choroba lub dłuższy urlop wypoczynkowy, a także wiele innych zdarzeń losowych.

Jakie mam obowiązki podatkowe i składkowe w czasie zawieszenia działalności gospodarczej?

 1. Zawiesić działalność gospodarczą możesz na minimum miesiąc, a maksymalnie na 24 miesiące. Jeśli do tego czasu nie odwiesisz działalności, to będziesz obowiązany ją zamknąć. Przede wszystkim musisz pamiętać o tym, że jeśli zatrudniasz pracowników na umowę o pracę, nie będziesz mógł zawiesić działalności. Najpierw będziesz musiał rozwiązać stosunek pracy z pracownikami.
 2. W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie opłacasz składek ZUS. Po 30 dniach od rozpoczęcia zawieszenia utracisz prawo do opieki zdrowotnej. Pamiętaj, aby zadbać o ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu do ubezpieczeń, np. dopisać się do ubezpieczenia jednego z członków rodziny. Pamiętaj, że okres zawieszenia działalności przerywa bieg ubezpieczenia chorobowego, a także nie wlicza się do stażu pracy liczonego do otrzymania emerytury.
 3. Przez okres zawieszenia działalności gospodarczej nie wysyłasz też deklaracji VAT i nie płacisz podatku VAT ani zaliczek na podatek dochodowy. Chyba, że w okresie zawieszenia dokonasz sprzedaży środków trwałych lub wyposażenia i będziesz obowiązany rozliczyć podatek VAT od tej sprzedaży. Wtedy składasz deklarację VAT tylko za okres, w których nastąpiła sprzedaż.
 4. Kiedy Twoja działalność jest zawieszona, nie możesz wykonywać działalności gospodarczej ani uzyskiwać przychodów z tego tytułu. Musisz zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych firmy.
 5. W trakcie zawieszenia możesz natomiast zbywać środki trwałe firmy, przyjmować należności lub regulować zobowiązania, które wynikły przed dniem zawieszenia działalności, a także brać udział w kontrolach skarbowych, którym nadal podlegasz.
 6. Musisz składać roczne zeznanie podatkowe, nawet jeśli Twoja działalność była zawieszona przez cały rok podatkowy.
 7. Masz prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu, co oznacza że możesz rozliczać stałe koszty uzyskania przychodu w trakcie zawieszenia. Stałe koszty czyli takie, na które zostały podpisane umowy przed dniem zawieszenia działalności i może to być np.: czynsz, media itd. W takim przypadku masz prawo złożyć deklarację VAT i rozliczyć podatek naliczony z tychże kosztów.
 8. Pomimo zawieszenia działalności gospodarczej musisz składać deklaracje VAT jeśli:
  – dokonujesz wewnąrzwspólnotowego nabycia towarów,
  – dokonujesz importu usług,
  – zawieszenie działalności nie trwało przez pełny okres rozliczeniowy.

Jak widać zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest takie trudne. Musisz pamiętać o kilku ważnych elementach, a na pewno poradzisz sobie bez żadnych problemów. Zawieszenie działalności gospodarczej zajmie Ci chwilę. Musisz tylko pamiętać o kilku ważnych obowiązkach podatnika. Odwieszenie działalności gospodarczej odbywa się również za pomocą wniosku CEIDG-1 (w trybie zmiany). Żeby to zrobić, wypełniasz pkt. 15, gdzie podajesz datę wznowienia wykonywania działalności. Tak samo jak wniosek o wpis do CEIDG tak samo i wniosek o zmianę danych jest bezpłatny.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program