Jak wziąć auto w leasing

16.02.2018

Gdy pilnie potrzebujemy samochodu, zazwyczaj decydujemy się na jego kupno. To jednak wiąże się ze znacznym nakładem gotówki, którą nie każdy dysponuje. Można oczywiście posiłkować się kredytem bankowym, lecz wówczas narażamy się na skomplikowane procedury i dodatkowe koszty. Alternatywną i coraz bardziej popularną formą finansowania samochodu jest leasing.

Czym jest leasing

Instytucja leasingu została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 7091– 70918). Leasing jest umową, na podstawie której leasingodawca użycza leasingobiorcy daną rzecz na określony czas w zamian za ratalne opłaty. Zasadniczo leasing samochodu służy osobom prowadzącym działalność gospodarczą, niezależnie od branży i typu działalności. Przedsiębiorca wypożycza zatem auto od firmy leasingowej na uzgodnionych wcześniej warunkach. Teoretycznie, by skorzystać z leasingu, nie trzeba prowadzić firmy. Tzw. leasing konsumencki jest dostępny dla osób fizycznych. Osoby fizyczne nie mogą jednak skorzystać z przywilejów wynikających z umowy leasingu dla przedsiębiorców.

Dokumenty leasingowe

Korzystniejsze dla przedsiębiorcy jest wzięcie w leasing nowego auta. W standardowej procedurze do zawarcia umowy będą wymagane dokumenty takie jak: wniosek leasingowy, dowody osobiste dwóch osób reprezentujących firmę, NIP, REGON, EDG oraz KRS. Ponadto firmy leasingowe wymagają zaświadczeń z US i ZUS o niezaleganiu z płatnościami (trzeba przedstawić deklaracje PIT i CIT za ostatnie 12 miesięcy). Z kolei dokumenty rejestrowe będą potrzebne przy ocenie kondycji firmy i zdolności kredytowej przedsiębiorcy. W procedurze uproszczonej leasingodawca nie żąda wszystkich wymienionych dokumentów. Jeżeli decydujemy się na samochód używany, konieczna jest także wycena rzeczoznawcy. Nowo powstałe przedsiębiorstwa mają trochę trudniej, bo nie wszystkie firmy leasingowe chcą zawrzeć z nimi umowę. Na rynku działają jednak również tacy leasingodawcy, którzy przyznają auto już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Trzeba tylko przedstawić dokumenty rejestrowe nowopowstałej firmy oraz uiścić opłatę wstępną (dla nowych przedsiębiorców może być podwyższona, bo to większe ryzyko po stronie leasingodawcy). Z formalnego punktu widzenia właściciel firmy nie musi mieć prawa jazdy. Z samochodu mogą korzystać jego pracownicy, należy tylko wskazać konkretne osoby. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL) oraz z wysokością opłat i prowizji zamieszczonych w umowie leasingowej. Umowa nie ma sztywnych ram, lecz jest wynikiem uzgodnienia stron, zatem można ją negocjować.

sowa poleca portal

Rodzaje leasingu

Wyróżnia się leasing finansowy oraz operacyjny, który cieszy się większym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Leasing operacyjny musi trwać minimum 2 lata (maksymalnego czasu przepisy nie narzucają). Przedsiębiorca płaci raty leasingowe, ale nie ponosi opłat amortyzacyjnych. Samochód przez cały czas jest własnością leasingodawcy. Z kolei leasing finansowy może być ustanowiony na dowolny czas ustalony przez strony. Przedsiębiorca pokrywa opłaty amortyzacyjne, a po wpłaceniu ostatniej raty leasingowej staje się właścicielem pojazdu (chyba, że umowa stanowi inaczej).

Odliczenia VAT

Biorąc w leasing samochód osobowy (masa poniżej 3,5 tony), przedsiębiorca może skorzystać z ulg podatkowych: 50% lub 100% w zależności od sposobu użytkowania pojazdu. 50% VAT można odliczyć, jeśli auto jest używane, zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych (tzw. system mieszany). Natomiast 100% odliczamy, gdy samochód jest używany tylko w związku z działalnością gospodarczą. Wówczas musimy jednak spełnić dodatkowe warunki:

 • zgłosić auto do Urzędu Skarbowego w deklaracji VAT-26;
 • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówkę do VAT);
 • wprowadzić regulamin użytkowania pojazdu wewnątrz firmy.

Odliczanie VAT-u jest zależne od rodzaju leasingu, bowiem:

 • w przypadku leasingu operacyjnego odliczamy VAT sukcesywnie z kolejnych faktur (50% lub 100%). Można odliczyć więcej, jeśli zdecydujemy się na wykup auta (odliczamy wówczas VAT dwukrotnie: raz przy spłacie rat, drugi raz przy wykupie);
 • w przypadku leasingu finansowego rozliczenie następuje na podstawie faktury wystawionej na całkowitą wartość samochodu, czyli cały VAT odliczamy jednorazowo. Nie trzeba od razu opłacać całej faktury, ale z góry musi być opłacony VAT.

Opłaty i prowizje leasingowe

Nie zawsze przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z opłat i prowizji, które mogą być związane z leasingiem. Powinien więc zapoznać się ze szczegółami umowy. Opłaty i prowizje mogą zostać naliczone z tytułu m.in.:

 • upomnienia za nieterminową spłatę rat;
 • zwrotu pojazdu po wyznaczonym terminie;
 • wywozu pojazdu za granicę;
 • udostępnienia samochodu osobie trzeciej.

Problemy ze spłatą

Jeżeli nie jesteśmy w stanie uregulować w terminie rat leasingowych, istnieje możliwość przeniesienia leasingu na inny podmiot. Taką operację gwarantuje obecnie tzw. trzecia ustawa deregulacyjna.

Kluczyki do samochodu

Zawieszenie działalności a leasing

Zawieszenie działalności leasingobiorcy nie skutkuje jeszcze rozwiązaniem umowy leasingowej. Z prawnego punktu widzenia przedsiębiorca, który nie działa czynnie na rynku, nadal jest związany umową.

Kradzież, zniszczenie i GAP

W przypadku kradzieży auta umowa leasingu wygasa, ponieważ przedsiębiorca formalnie nie jest właścicielem auta. Leasingodawcy jako właścicielowi przysługują oczywiście roszczenia odszkodowawcze w stosunku do ubezpieczyciela. Jeżeli z kolei samochód został poważnie uszkodzony, to umowa leasingu wygasa z dniem, kiedy leasingodawca otrzyma oświadczenie ubezpieczyciela, że naprawa jest nieopłacalna, gdyż przewyższy wartość pojazdu. Użytkownik pojazdu, by zabezpieczyć się na wypadek kradzieży lub zniszczenia auta, może wykupić tzw. GAP. To dodatkowe ubezpieczenie, które występuje w trzech formach:

 • GAP finansowy – pokrywa różnicę między pozostałymi ratami leasingowymi a wysokością odszkodowania z AC;
 • GAP fakturowy – pokrywa różnicę między wartością samochodu na fakturze a wysokością odszkodowania z AC;
 • GAP indeksowany – procent z odszkodowania podstawowego AC doliczany z góry do poszczególnych rat.

Obecnie obserwuje się wzrost częstotliwości zawierania umów leasingowych na polskim rynku. To atrakcyjny i nieobciążający sposób finansowania pojazdów. Jest dobrym rozwiązaniem dla właścicieli prężnie rozwijających się firm, którzy – znając warunki i charakter umów leasingowych – mogą korzystać z pojazdów na optymalnych warunkach.

SPRAWDŹ OFERTY LEASINGOWE

Michał Bąk

Elivo / Marketing i biznes

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program