Jak prowadzić niezarejestrowaną działalność gospodarczą?

06.10.2021

Jednym z poważniejszych dylematów, osoby, która myśli o rozpoczęciu swojego biznesu są obowiązki rejestrowe związane z indywidualną działalnością gospodarczą. Prowadzenie księgowości, sprawozdawczość podatkowa oraz konieczność płacenia składek ZUS — to jedne z podstawowych obowiązków. Szczęśliwie, już od 2018 roku, młody przedsiębiorca może rozpocząć swoją działalność bez wymienionych ciężarów administracyjnych.

Dowiedz się, na czym to polega z naszego wpisu:

  1. Działalność dla niezarejestrowanych
  2. Obowiązki księgowe
  3. Podatek dochodowy
  4. Rejestracja na VAT
  5. Niezarejestrowana działalność a ZUS
  6. Rachunki i faktury
  7. Podsumowanie

Działalność dla niezarejestrowanych

Działalności niezarejestrowanej nie mogą prowadzić osoby, które:

  • Prowadziły indywidualną działalność gospodarczą w okresie ostatnich 5 lat lub były wspólnikami spółki cywilnej. Ewentualne uczestnictwo w innych spółkach osobowych lub kapitałowych nie ma znaczenia.
  • Planują wykonywać usługi objęte obowiązkiem uzyskania licencji, koncesji lub pozwolenia.
  • Realizują działania biznesowe nie samodzielnie, ale wraz ze wspólnikami.

Dzięki temu rozwiązaniu pierwsze kroki możemy więc stawiać, przede wszystkim skupiając się na prawdziwym biznesie. Na usłudze lub produkcie, jaki chcemy dostarczyć oraz zdobywaniu nowych klientów. Wymóg rejestracji pojawi się, dopiero gdy miesięczna sprzedaż przekroczy połowę minimalnego wynagrodzenia, czyli 1400 zł w 2021r.

Obowiązki księgowe

Jedynym obowiązkiem młodego przedsiębiorcy jest wymóg wystawiania rachunków i faktur — na życzenie klienta — oraz prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów. Każdy dokument sprzedaży powinien zawierać numer porządkowy, datę wystawienia, dane sprzedawcy i nabywcy, opis usługi oraz kwotę należności. Zestawienie można prowadzić samodzielnie, nie ma natomiast obowiązku prowadzenia zwykłej księgowości.

Świetnym narzędziem do tego celu jest program faktura.pl, umożliwiający wykonywanie tych operacji zarówno z poziomu komputera, jak i smartfonu. Dzięki tej aplikacji możemy katalogować klientów, wprowadzać opisy usług i towarów, ceny oraz inne warunki uzgodnione pomiędzy stronami. W razie potrzeby nasze dane zawsze będą pod ręką.

Podatek dochodowy

Osoba prowadząca niezarejestrowaną działalność nie jest zwolniona z podatku dochodowego. Jej dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych, tzn. wg skali 17% i 32% z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku oraz innych, dostępnych ulg. Zaletą niezarejestrowanej działalności jest brak wymogu odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, a jedynie rozliczenie na koniec roku obrachunkowego.

Rejestracja na VAT

Podatnik, którego przychody z działalności nie przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwoty 200 tys. zł, ma prawo korzystać ze zwolnienia w VAT. Ta zasada ma zastosowanie do osób prowadzących niezarejestrowaną działalność gospodarczą.

Jednakże istnieją rodzaje działalności, które nie podlegają zwolnieniu podmiotowemu i rejestracja jako czynny podatnik VAT będzie obligatoryjna bez względu na obrót w roku poprzednim. Należą do nich m.in usługi prawnicze, doradcze, windykacyjne i jubilerskie.

Rachunki i faktury

Jeżeli nabywcą usług lub towarów od przedsiębiorcy prowadzącego nierejestrowaną działalność gospodarczą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to co do zasady fakturę wystawia się na jej żądanie. Jednakże nie ma także przeszkód, aby taką sprzedaż dokumentować fakturami, bez względu czy nabywca oczekuje faktury, czy też nie. Może okazać się, że to rozwiązanie jest praktyczne dla celów kalkulacji podatku dochodowego.

sowa poleca portal

W przypadku sprzedaży do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą faktura zawsze jest obowiązkowa. Przy braku rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, przedsiębiorca wystawia fakturę bez VAT.

Osobnym zagadnieniem jest ustalenie, czy przedsiębiorca prowadzący taką działalność oraz realizujący sprzedaż do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) oraz rolników ryczałtowych  ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jest to temat szerszy, wykraczający poza zakres tej publikacji.

Niezarejestrowana działalność a ZUS

Logiczną konsekwencją prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej jest brak obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne. Trudno byłoby sobie wyobrazić, aby od niewielkich dochodów obowiązywały relatywnie wysokie opłaty parafiskalne. Uderzałoby to w sens rozwiązania.

Jednakże problem może pojawić się gdy osoba prowadząca niezarejestrowaną działalność gospodarczą nie jest także zarejestrowana w ZUS, np. z tytułu umowy o pracę, w związku z czym to pracodawca odprowadzałby za nią składki. W takiej sytuacji pojawia się ryzyko, że to świadczeniobiorca miałby obowiązek odprowadzić ZUS z tytułu przeprowadzonej transakcji i dopełnić pozostałych formalności z tym związanych. Jeżeli jednak młody przedsiębiorca pozostaje w stosunku pracy, jednocześnie prowadząc niezarejestrowaną działalność, to tego problemu nie ma

Podsumowanie

Niezarejestrowana działalność gospodarcza to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które w biznesie stawiają pierwsze kroki. Młodych przedsiębiorców, którzy chcą mieć minimum formalności, brak składek zusowskich i zaliczek na podatek dochodowy. Którzy mogą w ten sposób poświęcać swój czas przede wszystkim na poukładanie raczkującego biznesu.

Wszystko to zapewnia tzw. miękki start i możliwość przetestowania się jako przedsiębiorcy. Sprawdzenie swojej oferty, dopracowanie modelu biznesowego i dochodowości z operacji biznesowych. Jest to bezpieczne rozwiązanie dla każdej osoby zainteresowanej, aby uczynić w przyszłości swój biznes podstawowym źródłem dochodów.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program