Co się stanie, gdy nie zapłacę faktury VAT?

01.01.2017

Jeśli kupiłeś towar lub usługę, powinieneś za nie zapłacić. Wydaje się to oczywiste, ale może się zdarzyć, że zakupiona usługa jest wyjątkowo niskiej jakości, pozostawia wiele do życzenia i nie chcesz za nią płacić, bo nie była zgodna z umową, a może nawet przyniosła więcej szkód niż korzyści. Być może kupiłeś towar, ale masz problem z płynnością finansową i nie dysponujesz środkami, aby uregulować fakturę za dostawę. W takich przypadkach dobrze jest wiedzieć, jakie skutki wywoła nieopłacenie faktury i czy na pewno warto zwlekać z zapłatą.

Zastanawiasz się, co możesz odliczyć od podatku?

Przeczytaj ebook „Co można wrzucić w koszty firmy”! Nasz poradnik to ponad 150 stron unikalnej wiedzy napisanej przez wykwalifikowaną księgową. W trakcie lektury znajdziesz m.in. odpowiedzi na poniższe pytania:

✅ Czym są koszty uzyskania przychodu?
✅ Co możesz odliczyć od podatku dochodowego?
✅ Jak płacić niskie podatki?
✅ Jak sprawić, by więcej pieniędzy zostało w Twojej kieszeni?
✅ Czy rower można wziąć na fakturę?

Gdy otrzymałeś fakturę VAT, ale się z nią nie zgadzasz, jak najszybciej poinformuj o tym jej wystawcę, najlepiej na piśmie. Możesz mieć zastrzeżenia np. co do ilości dostarczonego towaru, albo umówionej ceny czy zakresu wykonanej usługi. Poproś wtedy o wystawienie faktury korygującej. Zdarza się nawet, że faktura dokumentuje usługę, która w ogóle nie została wykonana, albo której nie zamawiałeś. Faktura powinna dokumentować rzeczywiste warunki transakcji.

Korekty kwot i pozycji na fakturze może dokonać jedynie jej wystawca. Gdy odmawia i nie reaguje na Twoje argumenty, możesz nawet wnieść sprawę do sądu. Najłatwiej bronić swoich racji, jeżeli ustalenia odbywały się w formie umowy lub rozmów mailowych czy smsowych. Pozostaje wtedy dowód, na który możesz się powołać, broniąc swoich racji.

Faktura przeterminowana, nieopłacona

Jeżeli jednak sprzedający wykonał usługę lub dostarczył Ci towar zgodnie z zamówieniem i umową, ma prawo domagać się zapłaty. Gdy nie otrzyma pieniędzy w terminie wskazanym na fakturze lub wynikającym z umowy, możesz spodziewać się wezwania do zapłaty. Sprzedawca ma prawo żądać należności wynikającej z faktury oraz odsetek ustawowych, a jeśli transakcja dotyczyła dwóch przedsiębiorców – także rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie 40 euro (w przeliczeniu na złotówki). Gdy kupujący, pomimo wezwań, nie ureguluje zobowiązania, może spodziewać się wniesienia sprawy do sądu. Przegrana procesu skutkuje poniesieniem dodatkowych kosztów sądowych.

Kiedy do akcji wkracza komornik

Jeżeli sąd przychyli się do wersji sprzedającego i wyda nakaz zapłaty, a Ty nadal nie opłacisz faktury, sprawa może zostać przekazana komornikowi. Opłaty komornicze są bardzo wysokie i obciążają dłużnika. Komornik może wszcząć postępowanie egzekucyjne, które skutkuje zajęciem firmowego rachunku bankowego, nieruchomości, samochodu, nie tylko firmowych, ale – w niektórych przypadkach – także prywatnych. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiada za zobowiązania firmowe całym swoim majątkiem, również osobistym.

Kalkulator

Gdy firma trafia do bazy dłużników

Sprzedający ma prawo również przekazać dług do firmy windykacyjnej albo go upublicznić w Krajowym Rejestrze Długów lub innym biurze informacji gospodarczej. Taka wzmianka psuje wizerunek firmy. Może powodować również problem z zakupem np. telefonu na raty, uzyskaniem pożyczki albo zniechęcić do współpracy potencjalnych kontrahentów.

Co na to podatki

Brak płatności za fakturę ma również swoje konsekwencje w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług. Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT i odliczysz podatek VAT od faktury, której nie zapłaciłeś, będziesz zobowiązany dokonać korekty rozliczeń i zwrócić odliczony podatek po upływie 150 dni od terminu płatności podanego na fakturze. Jeżeli tego nie zrobisz, organ podatkowy może nakazać Ci zapłacić dodatkowo 30% kwoty podatku odliczonego z nieopłaconych faktur.

A gdy faktura zawiera adnotację „metoda kasowa”, wówczas, jako kupujący w ogóle nie możesz odliczyć VATu, dopóki nie dokonasz płatności.

W podatku dochodowym zapłata również ma znaczenie. Przepisy mówią, że kosztem uzyskania przychodu może być wydatek poniesiony. Jeżeli faktura w ogóle nie zostanie zapłacona, to znaczy, że koszty nigdy nie zostaną poniesione i takie wydatki nie powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w Twojej firmie.

Opóźnienie zapłaty się nie opłaca

Jeżeli więc brak zapłaty za fakturę wynika z tego, że faktura została nieprawidłowo wystawiona na kwotę lub ilość większą od umówionej, postaraj się o jak najszybsze wystawienie faktury korygującej z niższą ceną. Natomiast gdy nie masz zastrzeżeń do dokumentu, ale problemem jest brak płynności finansowej, poszukaj innych możliwości zdobycia pieniędzy (np. pożyczka) i nie zwlekaj z płatnością zbyt długo, bo brak zapłaty może podważyć Twój wizerunek i narazić Cię na przykre konsekwencje finansowe i skarbowe.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program