Zeznanie podatkowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej

15.01.2018

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą wiele obowiązków, które jako właściciel musisz dopełnić. Nie mówię tu tylko o wystawianiu faktur czy wypełnianiu deklaracji VAT-7. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą musisz pamiętać o wypełnianiu zeznań rocznych. Tak jak ktoś, kto pracuje „na etacie” musi składać w Urzędzie Skarbowym PIT-37, podsumowujący dany rok podatkowy, tak i osoba prowadząca działalność gospodarczą również składa roczne zeznanie podatkowe w zależności od sposobu opodatkowania jaki wybrała. Najbardziej popularne wśród zeznań podatkowych są PIT-36, PIT-36L, PIT-28 i PIT-16A. Poniżej przedstawię bardziej szczegółowo czym te zeznania się charakteryzują i do kiedy należy je złożyć w Urzędzie Skarbowym.

Zeznanie podatkowe PIT-36

PIT-36

To najpowszechniejsze zeznanie podatkowe osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli wybrałeś sposób opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli do kwoty 85.528,00 zł swoje dochody opodatkowujesz 18% podatkiem, a powyżej tej kwoty 32% podatkiem to musisz po zakończonym roku podatkowym złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-36. PIT ten należy przesłać do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. PIT-36 jest dość podobny do PIT-37. Różni się tym, iż musisz do niego dołączyć załącznik PIT-B, w którym wykazujesz przychód oraz koszty swojej działalności gospodarczej. Wartości te zostają potem przenoszone do tabeli w PIT-36. Różnicą jest też to, iż Ty jako podatnik sam wykazujesz wpłacone przez siebie zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego, z podziałem na miesiące bądź kwartały (zależy czy opłacasz zaliczki kwartalnie czy miesięcznie).

sowa poleca portal

W PIT-36 poza dochodami z działalności gospodarczej wykazujesz również pozostałe swoje dochody. Jeśli np. prowadzisz działalność gospodarczą, ale też pracujesz „na etacie” to dochody z etatu również wykazujesz na jednym zeznaniu podatkowym – PIT-36. Na tym samym zeznaniu podatkowym wykażesz też np. zasiłek z ZUS-u. Nie wykazujesz osobno dochodu z działalności gospodarczej na PIT-36 a pozostałych dochodów na PIT-37. Wszystkie swoje dochody wykazujesz na jednym zeznaniu – PIT-36.

Rozliczając się na zasadach ogólnych w PIT-36 możesz również dokonać odliczeń od podatku, np. skorzystać z ulgi prorodzinnej czy rozliczyć się z małżonkiem.

Zeznanie podatkowe PIT-36L

PIT-36L

PIT-36L przeznaczony jest dla podatników, którzy wybrali podatek liniowy. Jeśli opodatkowujesz swoje dochody 19% podatkiem to musisz złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-36L do końca kwietnia następnego roku podatkowego. Tak jak do PIT-36 tak samo i do PIT-36L musisz dołączyć PIT-B i samemu wykazać wpłacone zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego.

Różnica pomiędzy PIT-36 i PIT-36L jest taka, że na zeznaniu podatkowym PIT-36L nie możesz rozliczyć się z małżonkiem ani nie możesz skorzystać z żadnych ulg, czy wykazać inne dochody. Na PIT-36L rozliczasz tylko i wyłącznie swoją działalność gospodarczą. A jeśli osiągałeś w danym roku podatkowym jeszcze inne przychody to musisz odpowiednio do nich wypełnić też inne zeznania podatkowe.

Zeznanie podatkowe PIT-28

PIT-28

PIT-28 jest to zeznanie podatkowe dla osób, które swoją działalność gospodarczą opodatkowują w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28 musisz złożyć w Urzędzie Skarbowym do końca stycznia następnego roku podatkowego. Na zeznaniu tym nie możesz rozliczyć ulgi prorodzinnej czy rozliczyć się z małżonkiem. Podobnie jak w PIT-36L wykazujesz tylko przychody swojej działalności gospodarczej. Obowiązkowo musisz dołączyć PIT-B.

Zeznanie podatkowe PIT-16A

PIT-16A

To zeznanie podatkowe przeznaczone jest dla osób, które swoje przychody opodatkowują kartą podatkową. Jest to bardzo prosty sposób opodatkowania, lecz nie mogą z niego skorzystać wszyscy podatnicy. Termin składania PIT-16A jest taki sam jak dla PIT-28, tj. do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. PIT-16A jest deklaracją, w której wykazujesz tylko wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od wysokości kwoty karty podatkowej z podziałem na miesiące w danym roku podatkowym.

Krótko wyjaśnię, iż w karcie podatkowej stawka podatku jest z góry określona i uzależniona jest liczby ludności w miejscowości, w której wykonujemy działalność gospodarczą, od ilości osób które zatrudniamy oraz od tego co jest profilem naszej działalności. Wysokość Twoich przychodów i kosztów nie ma znaczenia. Od wysokości podatku możesz odliczyć składkę zdrowotną. Dlatego też w PIT-16A wykazujesz tylko wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Aby wybrać prawidłowe zeznanie podatkowe musisz wiedzieć jaką formę opodatkowania wybrałeś podczas zakładania działalności i przypasować do niej prawidłowy formularz. We wszystkich przypadkach poza PIT-16A masz możliwość przekazania 1% swojego podatku na wybrany przez siebie cel. Pamiętaj, że PIT-16A i PIT-28 musisz przekazać do Urzędu Skarbowego do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, a PIT-36 i PIT-36L do końca kwietnia. Kierując się wskazówkami podczas wypełniania zeznania podatkowego na pewno zrobisz to prawidłowo.

WYSTAW FAKTURĘ
 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program