Ważne zmiany w prawie budowlanym. Bez kierownika i dziennika budowy

22.11.2023

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o prawie budowlanym, która ma jeszcze bardziej uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Wszystkie wnioski i zgłoszenia będą składane wyłącznie drogą elektroniczną. Urzędnikom zwlekającym z wydaniem pozwolenia na budowę o więcej niż 30 dni będą grozić kary finansowe. Po raz kolejny zostanie również rozszerzony katalog budynków, które będzie można postawić jedynie po zgłoszeniu i użytkować je bez zbędnych formalności.

Obecnie oddanie do użytkowania jednorodzinnych budynków mieszkalnych – zarówno powstałych na podstawie pozwolenia na budowę, jak i na podstawie zgłoszenia oraz innych drobnych obiektów (m.in. domków letniskowych, budynków gospodarczych czy garaży) – wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, co wiąże się z prowadzeniem postępowania przez organ nadzoru budowlanego i oczekiwaniem (często niekrótkim) na jego zakończenie.

Procedowana przez Sejm ustawa ma znieść ten wymóg. Wystarczy, że kierownik budowy złoży oświadczenie o zakończeniu inwestycji i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu. Co prawda inwestor będzie musiał poinformować o tym fakcie właściwy organ nadzoru budowlanego, ale to jedynie formalność, a jej niedopełnienie, choć grozi mandatem karnym, nie będzie miało wpływu na legalność użytkowania budynku.

Te dokumenty są obowiązkowe

Do oświadczenia o zakończeniu budowy i gotowości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego konieczne będzie dołączenie następujących dokumentów:

  • projektu technicznego;
  • protokołów badań przyłączy i instalacji zapewniających użytkowanie obiektu;
  • dokumentacji geodezyjnej;
  • kopii świadectwa charakterystyki energetycznej.

Mniej formalności, więcej swobody

Nowe przepisy zwalniają z obowiązku prowadzenia dziennika budowy inwestorów wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych – ale nie wszystkich. Nie mogą one mieć więcej niż dwie kondygnacje, ich powierzchnia zabudowy musi wynosić do 70 mkw. i powinny być wybudowane na własne potrzeby mieszkaniowe.

Zwolnienie inwestora z obowiązku prowadzenia dziennika budowy nie oznacza, że nie może on takiego dziennika prowadzić – wynika to wprost z przepisów zawartych w ustawie Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku. Jeżeli ktoś wystąpi za pośrednictwem systemu EDB (Elektroniczny Dziennik Budowy) o udostępnienie elektronicznego dziennika budowy, nie może spotkać się z odmową.

 

 

Dalsza część artykułu dostępna na portal.faktura.pl

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program