Spółka cywilna – konstrukcja prawna

10.09.2021

Spółka cywilna nie jest jednostką organizacyjną, której nadano podmiotowość prawną (poprzez osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych). Jest to działalność wspólna wielu (dwóch lub więcej) przedsiębiorców prowadzona na podstawie zawartej umowy. Stosownie do tego, spółka cywilna nie ma własnego majątku, istnieje jedynie majątek wspólny wspólników. Dlatego też spółka ta nie ma własnej nazwy (firmy), a zamiast tego występują imiona i nazwiska wspólników z dodaną końcówką SC lub “spółka cywilna”.

Spółka cywilna – reprezentacja

Każdy ze wspólników jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki w zakresie w jakim został umocowany umową spółki lub w sytuacji czynności nagłej (przeciwdziałanie niepowetowanej szkodzie). W przypadku sprzeciwu wspólnika do podjęcia czynności niezbędna jest uchwała.

Spółka cywilna – odpowiedzialność wspólników

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie (tzn. łącznie) całym swoim majątkiem – zarówno tym wniesionym do spółki jak i osobistym. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może dochodzić całości swoich należności od każdego ze wspólników, bez względu na jego udział w spółce.

Spółka cywilna – opodatkowanie

Każda spółka osobowa, czyli także spółka cywilna, nie jest podatnikiem. Oznacza to, że zobowiązania podatkowe są naliczane i odprowadzane na poziomie wspólników, a nie samej spółki. W odniesieniu do spółki osobowej mówimy o “udziale w zysku” jakim dysponują wspólnicy, a nie np. dywidendzie, która stanowi osobną podstawę opodatkowania.

Spółka cywilna – wady i zalety

Zalety spółki cywilnej:

  • prosta konstrukcja, minimum formalności;
  • transparentność podatkowa, dochód opodatkowany tylko na poziomie wspólników;
  • dowolna postać wkładu wspólników – może to być majątek, praca, doświadczenie biznesowe;

Wady spółki cywilnej:

  • brak podmiotowości prawnej, z wyjątkiem przepisów prawa pracy;
  • nieograniczona, solidarna odpowiedzialność majątkowa wspólników;

Spółka cywilna – podsumowanie

Spółka cywilna była bardzo popularną formą prowadzenia prywatnej działalności w okresie PRL i u samych początków RP. Jednak pewne jej cechy nie zawsze przystają do realiów współczesnej gospodarki rynkowej. Z tego względu coraz częściej jest zastępowana spółką jawną.

sowa poleca portal

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program