Polski Ład – rozliczenie z małżonkiem i ulga dla rodzin 4+

15.12.2021

Jedną z niewątpliwie korzystnych regulacji, jakie wprowadza od stycznia 2022 Polski Ład jest specjalna ulga podatkowa dla rodzin wielodzietnych. Dotąd, małżeństwa lub samotne osoby podejmujący trud wychowania i opieki nad gromadką dzieci otrzymywały dość symboliczne wsparcie. Odliczenie od dochodu wynosiło nieco ponad 1 tys. rocznie na pierwsze i drugie dziecko, 2 tys. zł na trzecie i 2,7 tys. na czwarte i kolejne. Teraz to się zmienia.

Komu przysługuje ulga?

Ulga przysługuje osobie, która osiąga dochody z umowy o pracę, ze zleceń oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Jeżeli ktoś wychowuje czworo lub więcej dzieci, to będzie mogła skorzystać z ulgi wynoszącej 85.528 zł. Co bardzo ważne, ulga ta łączy się z kwotą wolną od podatku, wynoszącą od stycznia 2022 30 tys. zł. Oznacza to, że objęty ulgą podatnik nie zapłaci ani złotówki podatku od rocznego dochodu wynoszącego 115.528 zł.

sowa poleca portal

Ulga ma zastosowanie dla każdego z rozliczających się wspólnie małżonków, co realnie podwaja kwotę dochodu wolnego od opodatkowania do niebagatelnej wartości 230 tys. zł rocznie z okładem.

Wspólne rozliczanie się małżonków

Warunkiem wspólnego rozliczania się małżonków jest pozostawanie we wspólnocie majątkowej oraz opodatkowanie dochodów każdego z nich na zasadach ogólnych. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej wg stawki liniowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem najmu prywatnego) wyklucza możliwość złożenia wspólnej deklaracji podatkowej.

Ustawodawca precyzuje, że małżonkowie zyskują prawo do wspólnego rozliczania się już za rok, w którym zawarli związek małżeński. Równie przyjazny jest przepis regulujący sytuację w przypadku śmierci jednego z nich. W takim wypadku pozostawione jest prawo do wspólnego rozliczenia za ostatni rok wspólnego pożycia.

małżonkowie nadal będą mogli rozliczać się wspólnie

Warunki uzyskania ulgi dla rodzin 4+

Polski Ład precyzuje prawo do skorzystania z ulgi podatkowej dla rodzin wychowujących minimum czworo dzieci. Warunkiem jest, aby podatnik:

 • sprawował władzę rodzicielską lub był opiekunem prawnym nad co najmniej czwórką dzieci – jeżeli dzieci z nim zamieszkiwały, lub
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, lub
 • wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny – w przypadku dzieci pełnoletnich, lub
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Dzieci podatnika muszą spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków, być:

 • małoletnie;
 • pełnoletnie, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę;
 • pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkołach publicznych lub studiują, a w danym roku podatkowym:
  • nie uzyskały przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem najmu prywatnego);
  • nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;
  • nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Podsumowanie

Wiele elementów Polskiego Ładu może budzić mieszane uczucia, niektóre nawet obawy. Są jednak takie zmiany, które kojarzą się jednoznacznie pozytywnie. Do takich należy ulga dla rodzin 4+. Przemawia za nią nie tylko argument moralny, ale także czysto ekonomiczny. Ponieważ dystrybucja dochodu wśród najbardziej potrzebujących zazwyczaj przynosi lepszy efekt ogólnogospodarczy, niż koncentracja majątku w rękach wąskich elit.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program