Polski Ład – limit transakcji gotówkowych B2B, B2C

06.01.2022

Podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę 16 listopada 2021 roku przepisy Polskiego Ładu przewidują ogromne zmiany dla przedsiębiorców, nie tylko w przepisach podatkowych. Zmiany są planowane również w ustawach Prawa Przedsiębiorców, które obejmują również nowy limit transakcji gotówkowych. Zacznie on obowiązywać od 2022 roku. Jak się zmieni limit transakcji gotówkowych B2B oraz B2C?

Spis treści:

  1. Limit transakcji gotówkowych B2B
  2. Kwota limitu transakcji gotówkowych
  3. Nowy limit transakcji gotówkowych a koszty podatkowe
  4. Koszty uzyskania przychodów
  5. Limit transakcji gotówkowych również dla osób fizycznych

Limit transakcji gotówkowych B2B

Jeszcze tylko do 31 grudnia 2021 roku obowiązują obecne przepisy zawarte w artykule 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców. Według niego dokonywanie płatności lub ich przyjmowanie  w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą musi odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy drugą stroną jest inny przedsiębiorca (transakcje B2B) oraz gdy jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę płatności, które z niej wynikają jest większa lub równa 15 000 złotych. Dzięki temu ograniczeniu zwiększona jest kontrola urzędu skarbowego nad przepływem środków pieniężnych na kontach bankowych przedsiębiorców.

Kwota limitu transakcji gotówkowych

Limit transakcji gotówkowych między firmami (B2B) był zmieniany już kilkukrotnie. Ostatnia zmiana miała miejsce w 2017 roku, kiedy zmieniono ten limit z 15 000 euro na złotówki. Teraz nowe przepisy Polskiego Ładu przewidują zmianę kwoty tego limitu z 15 000 złotych na 8000 złotych. Oznacza to, iż od 1 stycznia 2022 roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą musi odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze, kiedy stroną transakcji jest drugi przedsiębiorca oraz w momencie, gdy wartość jednej transakcji bez względu na ilość płatności przekracza 8000 złotych.

Nowy limit transakcji gotówkowych a koszty podatkowe

Artykuł 19 ustawy Prawo Przedsiębiorcy wiąże się ściśle z artykułem 22p ustawy o podatku PIT. Pierwsze dwa ustępy tego artykułu wskazują, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność pozarolniczą nie będą mogli od stycznia 2022 zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w części, w której kwota transakcji wyższa niż 8000 złotych nie nastąpiła za pośrednictwem konta bankowego. Jeśli cała płatność przekraczająca 8000 złotych zostanie opłacona gotówką, wydatek ten w całości nie będzie kosztem uzyskania przychodów, a płatność w kwocie do 8000 złotych jest kosztem podatkowym.

Limit transakcji a Polski Ład

Koszty uzyskania przychodów

Jeśli podatnik od 2022 roku zaliczy kwotę wyższą niż 8000 złotych do kosztów uzyskania przychodów oraz dokona płatności gotówką, wówczas będzie musiał pomniejszyć koszty uzyskania przychodów lub zwiększyć przychody, ale tylko wtedy, gdy nie będzie możliwości zmniejszenia kosztów. Należy to zrobić w miesiącu, w którym doszło do płatności bez pośrednictwa rachunku bankowego bądź został zlecony przelew lub płatności dokonano z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Co ważne, liczy się faktyczna forma płatności, a nie ta, która została ujęta na fakturze. Wydatki przekraczające 8000 złotych nie będą zaliczały się do kosztów podatkowych także, gdy będą pochodziły z nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub kupna wartości niematerialnych i prawnych, dokonania płatności po likwidacji działalności pozarolniczej lub dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku likwidacji działalności zwiększenie przychodów bądź zmniejszenie kosztów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła. Zaś w przypadku zmiany opodatkowania na ryczałt za poprzedni rok podatkowy przed zmianą formy opodatkowania.

Limit transakcji gotówkowych również dla osób fizycznych

Dotąd w przepisach podatkowych nie było żadnego limitu transakcji gotówkowych dokonywanych między firmą a konsumentem nieprowadzącym własnej działalności (transakcje B2C). Od 1 stycznia 2022 roku to się zmieni. W Polskim Ładzie do ustawy o prawach konsumenta dodano artykuł 7b, który wskazuje na obowiązek konsumenta do dokonywania płatności za pośrednictwem konta bankowego w sytuacji, gdy jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę płatności będzie większa niż 20 000 złotych lub będzie równa tej kwocie. Wszelkie transakcje (B2B i B2C) w obcych walutach przeliczane są na złotówki według średniego kursu obcych walut ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem dokonania transakcji.

sowa poleca portal

W związku z wchodzącymi w życie przepisami Polskiego Ładu przedsiębiorców czeka wiele zmian, z którymi już teraz każdy powinien się zapoznać. Zwykli konsumenci jednak również te zmiany odczują, więc także powinni wcześniej poznać nowe przepisy, aby rozumieć wszystkie dokonywane zmiany. Dla przedsiębiorców szykuje się trudna końcówka roku z przygotowaniami do mających nastąpić już od 1 stycznia 2022 roku zmian. Warto dobrze poznać wszystkie nowe przepisy, aby uniknąć później kłopotów przez ich niedopełnienie. Limitów transakcji gotówkowych również to dotyczy, a łatwo to przeoczyć, bo dla wszystkich najważniejsze są zmiany w podatkach i składkach ZUS i to o nich najwięcej się mówi.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program