Nota korygująca i faktura korygująca – co to jest? Wzór

28.02.2023

Nota korygująca to dokument wystawiany przez sprzedawcę, który poprawia lub - jak sama nazwa wskazuje - koryguje istniejący dokument.

Nota korygująca jest wystawiana wtedy, gdy sprzedawca musi poprawić informacje podane na fakturze, takie jak:

 • ilość,
 • cena 
 • opis produktu.

Innym zdarzeniem, gdy taka nota jest wystawiana w przypadku, gdy sprzedawca jest zmuszony do anulowania części lub całej transakcji. Nota korygująca zazwyczaj zawiera dane dotyczące transakcji, takie jak:

 • data,
 • informacje o produkcie,
 • kwoty 
 • podpis obu stron.

Dane potrzebne do wystawienia dokumentu:

 • Data
 • Sprzedawca
 • Kupujący
 • Opis transakcji
 • Kwota oryginalnej faktury
 • Kwota korekty
 • Kwota do zapłaty
 • Podpis sprzedawcy
 • Podpis kupującego

Faktura korygująca to dokument wystawiany przez sprzedawcę, który – jak sama nazwa wskazuje – koryguje lub poprawia wystawioną wcześniej fakturę. Faktura korygująca może być wystawiona wtedy, gdy sprzedawca musi zmienić dane na fakturze, takie jak:

 • ilość,
 • cena 
 • opis produktu.

Innym zastosowaniem, gdy korzystamy z tego rozwiązania jest sytuacja, gdy sprzedawca musi anulować część lub całą transakcję. Faktura korygująca najczęściej ma dane transakcji, takie jak:

 • data,
 • informacje o produkcie,
 • kwoty,
 • podpis obu stron.

Wzór faktury korygującej:

Dane potrzebne na dokumencie.

Data:

Sprzedawca:

Kupujący:

Opis transakcji:

Kwota oryginalnej faktury:

Kwota korekty:

Kwota do zapłaty:

Podpis sprzedawcy:

Podpis kupującego:

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program