Kompendium Polski Ład 5 najważniejszych zmian dla MŚP

10.11.2021

Nie ma takiej dziedziny prawa, która ewoluuje i rozrasta się szybciej niż regulacje podatkowe. Dowodem na prawdziwość tej tezy jest amerykański kodeks skarbowy (US Tax Code), którego początki były skromne, a dziś jest tak olbrzymi, że nikt nie jest pewien ile stron zajmuje. Według informacji CNN Money i Forbes kompletny dokument to ok. 74 tys. stron. Tymczasem, jak co roku przed 30 listopada, Ministerstwo Finansów ogłasza nowe przepisy podatkowe i wynikające z tego dla nas obowiązki. Zobaczmy co takiego przyniesie nam Polski Ład.

Polski Ład — najważniejsze zmiany

Głównym motywem Polskiego Ładu jest dziesięć kluczowych projektów, które mają zmienić polską rzeczywistość gospodarczą. Jednak do najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorcy należy pięć następujących zmian:

 1. kwota wolna od podatku;
 2. podniesienie drugiego progu podatkowego;
 3. podwyższenie składki zdrowotnej;
 4. minimalny podatek dochodowy;
 5. nowe ulgi dla przedsiębiorstw;

Kwota wolna od podatku

Główną zmianą, która dotyczy tak samo pracowników co indywidualnych przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Zwolnienie rośnie ze skromnych 8 tys. zł do 30 tys. zł rocznie, stawiając polskiego podatnika na zbliżonym poziomie do płacących podatki w Zachodniej Europie, w tym w Niemczech i Holandii.

To jednak nie wszystko. Zmienia się także sposób odliczania kwoty wolnej od podatku. Dotąd obowiązuje system degresywny, który powoduje, że im wyższy zarobek, tym mniej mogliśmy odliczyć. Górnym pułapem dochodu podatnika jest kwota 127 tys. zł, po której przekroczeniu kwota wolna przestaje mieć zastosowanie.

Od nowego roku niezależnie ile zarobimy, kwota wolna wyniesie niezmiennie 30 tys. zł. Dopiero dochody powyżej tej kwoty będą objęte opodatkowaniem wg stawki progowej – 17 i 32%. Prócz tego pojawi się możliwość zsumowania kwot wolnych od podatku pracującej pary małżeńskiej. Razem zyskają 60 tys. zł wolne od podatku dochodowego.

Podniesienie drugiego progu podatkowego

Drugą pozytywną zmianą jest podniesienie drugiego progu podatkowego. Dotąd od zarobków powyżej 85 tys. zł rocznie podatnik płaci 17% podatku dochodowego (z uwzględnieniem ulg np. kwoty wolnej), a powyżej tej sumy — według stawki 32%. Od nowego roku drugi próg podatkowy obowiązuje od rocznego dochodu przekraczającego 120 tys. zł.

większość zmian w Polskim Ładzie nie jest korzystna dla przedsiąbiorców

 

Podwyższenie składki zdrowotnej

Bilans musi się zgadzać, a podatki — rosnąć. Dlatego też nie unikniemy podwyższenia składki zdrowotnej do poziomu 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Dodatkowym minusem jest odebranie przedsiębiorcy prawa do zaliczenia zapłaconej składki w koszt podatkowy. Jak argumentuje Ministerstwo Finansów — jest to wdrożenie tych podobnych zasad, które obowiązują w innych państwach UE. W efekcie może się okazać, że podwyższona kwota wolna od podatków „zostanie zjedzona” wyższą składką ZUS.

Kwota wolna od podatku nie dotyczy przedsiębiorców płacących podatek na zasadach liniowych. W związku z tym, Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie składki zdrowotnej do 4,9% dla tej kategorii podatników.

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ryczałtu, będą mieli składkę zdrowotną uzależnioną od wysokości ich przychodów. Do 60 tys. zł rocznie — podstawa składki to 60% minimalnego wynagrodzenia. W przedziale przychodów od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% miesięcznego wynagrodzenia. Powyżej tej kwoty – 180% wynagrodzenia.

Rozliczający się na karcie podatkowej zapłacą składkę w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia.

Minimalny podatek dochodowy

Nowym rozwiązaniem, które jest raczej wymierzone w unikające opodatkowania firmy zagraniczne, jest minimalny podatek dochodowy. Istotą tego podatku jest nałożenie daniny fiskalnej na przedsiębiorstwa, które nie wykazują dochodu mimo dużej skali działalności. Dlatego, firmy, których udział dochodu w przychodach wynosi 1% lub mniej zapłacą podatek od przychodu.

Do wyliczenia podstawy opodatkowania będzie brana pod uwagę suma składników:

 1. 4% wartości przychodów ze źródła działalności operacyjnej;
 2. kosztów finansowania dłużnego ponad 30% „podatkowej EBIDTA” poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych;
 3. kosztów usług niematerialnych ponad 30% „podatkowej EBIDTA”
 4. wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto.

Minimalny podatek dochodowy będzie stanowił 10% wyliczonej wyżej podstawy opodatkowania. Jego wartość może zostać odliczona od rzeczywiście zapłaconego podatku dochodowego, co w zamyśle ustawodawcy ma powodować neutralność rozwiązania dla uczciwych podatników.

sowa poleca portal

Z minimalnego podatku dochodowego wyłączone są firmy, które:

 1. rozpoczęły działalność w danym roku;
 2. są przedsiębiorstwami finansowymi;
 3. zanotowały spadek przychodów powyżej 30% rok do roku;
 4. mają prostą strukturę kapitałową (brak spółek-córek, a udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne);

Nowe ulgi dla przedsiębiorstw

Nowy Ład to także pakiet ulg, w części zmienionych i zmodyfikowanych w stosunku do roku ubiegłego. Należą do nich:

 1. ulga na Badania i Rozwój;
 2. ulga na prototypy;
 3. ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników;
 4. ulga na robotyzację;
 5. IP Box;
 6. ulga na IPO;
 7. ulgi dla inwestujących poprzez Venture Capital;
 8. ulga konsolidacyjna;
 9. ulga na ekspansję;

Intencją Ministerstwa Finansów jest także obniżenie rzeczywistej stawki tzw. Estońskiego CIT. Zgodnie z propozycjami rządowymi stawka ma się zmniejszyć z 25 do 20%. Niestety, ze strony ekspertów pojawiły się zarzuty, że projekt jest niedopracowany i wymaga pilnej korekty. Pozostaje trzymać kciuki za efekt finalny.

Podsumowanie

To jakie zmiany zostaną ostatecznie przyjęte będzie przedmiotem głosowania. Już 30 listopada dowiemy się jak wygląda ostateczny kształt rozwiązań podatkowych na najbliższy rok. Jedno jest pewne, jeśli wskutek Nowego Ładu uda nam się oddać mniej fiskusowi, niż dotąd płaciliśmy, to raczej nikt nie będzie narzekał. A co okaże się praktyce? Zobaczymy.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program