Jakie ulgi podatkowe Ci przysługują żeby zmniejszyć swój podatek?

12.01.2018

Zbliża się termin składania rocznych rozliczeń podatkowych. Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać i dzięki temu zmniejszyć swój podatek.

Ulga prorodzinna

Jest to chyba najpopularniejsza i najbardziej dostępna ulga. Możesz z niej skorzystać, jeżeli opodatkowujesz swoje dochody według skali podatkowej i wychowujesz co najmniej jedno dziecko.

Jeżeli Twoje dochody są na tyle niskie, że nie wystarcza podatku na odliczenie całej kwoty ulgi, możesz otrzymać niewykorzystaną kwotę, do wysokości zapłaconych składek ZUS.

Kwota ulgi to 1112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko, 2700 zł na czwarte i kolejne.

Ulga rehabilitacyjna

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu taką osobę, możesz odliczyć od dochodu wydatki służące rehabilitacji lub ułatwieniu wykonywania czynności życiowych. Aby skorzystać z odliczenia powinieneś posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie, decyzja organu rentowego) oraz dowód poniesienia wydatku (zazwyczaj faktura imienna). Mogą to być m. in. wydatki na:

– zakup leków zleconych osobie niepełnosprawnej przez lekarza specjalistę (w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł),

– przystosowanie mieszkania oraz samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

– zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (np. protezy, aparaty słuchowe, kule),

– opłacenie przez osoby niewidome przewodników lub utrzymanie psa przewodnika,

– odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych, opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

– używanie własnego samochodu dla potrzeb związanych z przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Ulga na internet

Jeżeli poniosłeś wydatki na korzystanie z internetu i posiadasz dokumenty, które to potwierdzają, możesz odliczyć od dochodu faktycznie wydaną kwotę, nie więcej niż 760 zł rocznie. Z tego odliczenia możesz skorzystać wyłącznie przez 2 następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe.

Ulga z tytułu darowizn

Jeśli jesteś darczyńcą, odliczysz od dochodu darowiznę przekazaną na cele pożytku publicznego, kultu religijnego albo cele charytatywne. Suma odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć 6% uzyskanego w roku podatkowym dochodu. Jedynie odliczenie na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego nie jest limitowane. Odliczeniu podlegają wyłącznie darowizny przekazane przelewem na rachunek bankowy organizacji.

Ulga dla krwiodawców

Aby z niej skorzystać, potrzebujesz zaświadczenia z jednostki krwiodawstwa. Ilość oddanej bezpłatnie krwi lub jej składników mnożysz przez określone stawki i traktujesz w zeznaniu rocznym jako darowiznę.

Ulga na IKZE

Jeżeli dokonywałeś wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), możesz odliczyć od dochodu poniesione przez siebie wydatki w wysokości do 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, czyli za rok 2017 nie więcej niż 5 115,60 zł.

kalkulator

Większość powyższych ulg jest odliczeniem od dochodu, czyli realna korzyść z odliczenia to 18 % poniesionego wydatku. Wyjątkiem jest ulga prorodzinna, gdzie kwota ulgi to odliczenie od podatku, więc w tym przypadku otrzymasz zwrot całej odliczonej kwoty.

Niektóre z ulg są limitowane kwotowo albo zawierają inne ograniczenia czy specjalne warunki. Zanim z nich skorzystasz, warto dokładnie zgłębić temat, aby nie mieć kłopotów przy ewentualnej kontroli zeznania podatkowego za kilka lat. Dokumenty związane z odliczeniami przechowuj przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonałeś rozliczenia, czyli dokumenty potwierdzające prawo do ulg za 2017 rok przechowuj do końca 2023 roku.

sowa poleca portal

Ulgi w większości są dostępne dla podatników opodatkowujących swoje dochody standardowo, czyli według skali, składających rozliczenia roczne na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Są to osoby uzyskujące dochody z tytułu umów o pracę lub umów zlecenia albo o dzieło. Większość ulg jest niedostępna dla osób korzystających z opodatkowania ryczałtowego lub podatku liniowego. Takie formy opodatkowania mogą wybrać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Jeżeli ponosiłeś wydatki związane z którąś z ulg, sprawdź czy jest ona dla Ciebie dostępna.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program