Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby dostać zasiłek macierzyński na działalności?

17.11.2017

Z tego artykułu dowiesz się, jak i kiedy uzyskać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu działalności gospodarczej oraz jakie dokumenty należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na wstępie wyjaśnię też, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nie mówimy o urlopie macierzyńskim, tylko o zasiłku macierzyńskim za okres urlopu macierzyńskiego.

Jaki warunek musisz spełnić do otrzymania zasiłku macierzyńskiego?

Jeśli chcesz uzyskać zasiłek macierzyński prowadząc działalność gospodarczą, musisz być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym oraz opłacać składkę na to ubezpieczenie w terminie. Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest częścią składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku zasiłku macierzyńskiego nie obowiązuje tzw. okres wyczekiwania. Oznacza to, że zasiłek macierzyński należy Ci się już od pierwszego dnia obowiązywania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dodam, że możesz wystąpić o zasiłek macierzyński już na 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu.

Zgłosiłaś się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i co dalej?

Musisz teraz złożyć odpowiednie dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jakie to dokumenty?

  1. Wniosek o przyznanie zasiłku macierzyńskiego wraz z podaniem daty rozpoczęcia tego zasiłku (data pierwszego dnia zasiłku macierzyńskiego to data porodu).
  2. Zaświadczenie od lekarza o przewidywanej dacie porodu – jeśli występujesz o zasiłek macierzyński w okresie 6 tygodni przed datą porodu.
  3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – jeśli występujesz o zasiłek macierzyński od dnia porodu.
  4. Zaświadczenie płatnika składek (czyli osoby prowadzącej działalność gospodarczą) – ZUS Z-3b. Druk ZUS Z-3b możesz pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypełniasz w druku tym swoje dane oraz określasz o jaki zasiłek występujesz podając daty danego zasiłku.

Jak wystąpić o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego?

Po okresie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego możesz też wystąpić o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. Możesz wystąpić o ten zasiłek na jednym wniosku z zasiłkiem macierzyńskim za okres urlopu macierzyńskiego dopisując dodatkowo datę rozpoczęcia zasiłku, oraz że ojciec dziecka (tu należy podać dane ojca dziecka) nie będzie występował o ten zasiłek ze swojego ubezpieczenia.

W jakim terminie złożyć dokumenty?

Na dostarczenie wszystkich dokumentów do ZUS-u masz 14 dni od daty urodzenia dziecka. ZUS na rozpatrzenie sprawy i wypłatę zasiłku ma czas do 30 dni.

Jak długo i w jakiej wysokości pobierasz zasiłek?

„Urlop macierzyński” trwa 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie długość urlopu macierzyńskiego wzrasta), a „urlop rodzicielski” trwa 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka (w przypadku urodzenia więcej dzieci urlop rodzicielski się wydłuża). Łącznie zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego jest wypłacany przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

sowa poleca portal

Wysokość zasiłku zależy od wysokości opłacanych przez Ciebie składek. Im wyższe składki opłacasz, tym wyższy zasiłek otrzymasz. Do wyliczenia zasiłku, ZUS pod uwagę bierze ostatnie 12 miesięcy opłacania składek. Pamiętaj, że możesz podwyższyć podstawę wymiaru składek co będzie skutkowało otrzymaniem wyższego zasiłku.

Co zrobić z firmą, gdy jesteś na zasiłku?

Po otrzymaniu zasiłku macierzyńskiego możesz nadal prowadzić działalność gospodarczą lub też zawiesić firmę i zająć się wychowaniem dziecka. Jeśli zdecydujesz się nadal prowadzić działalność, to z tytułu prowadzenia działalności będziesz opłacać tylko składkę zdrowotną. Jeśli nie zdecydowałaś się na opłacanie wyższej składki i Twój zasiłek nie jest wyższy niż 1000 zł, to możesz wnioskować o wyrównanie zasiłku do 1000 zł i dodatkowo z tytułu działalności nie będziesz obowiązana opłacać składki zdrowotnej.

Jeśli ojciec dziecka nie zdecyduje się na podzielenie urlopu rodzicielskiego z mamą, to ma on jeszcze prawo do zasiłku ojcowskiego w wysokości 14 dni do wykorzystania od dnia narodzenia dziecka do ukończenia przez nie drugiego roku życia.

Jak widać otrzymanie zasiłku macierzyńskiego nie jest trudne, musisz tylko pamiętać o dokumentach, które musisz złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz o zgłoszeniu się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli napotkasz problem przy wypełnianiu dokumentów, można skorzystać z pomocy pracowników ZUS-u.

WYSTAW FAKTURĘ
 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program