Jak zmienić w ZUS PUE ulgę na start na ZUS preferencyjny lub pełny? – poradnik

05.06.2023

Prezentujemy poradnik w jaki sposób należy w serwisie ePłatnik przejść z ulgi na start na ZUS preferencyjny lub pełny. Poniżej zobaczycie, jak to można zrobić.

Zaloguj się do serwis ePłatnik na stronie zus.pl/pue. Kliknij w „ePłatnik”, następnie „Rejestr ubezpieczonych” i „Aktualni ubezpieczeni”. Po tym kliknij „Podgląd”.

Po tym w „Kartotece ubezpieczonego” wyświetlą Ci się Twoje dane. Kliknij „Zmień dane”

W zakładce „Obsługa ubezpieczonego” zaznacz pole „Dane ubezpieczeń” oraz kliknij „Dalej”

Pojawia się pole związane z Twoimi danymi ZUS. Kliknij „Edytuj”

Zmień kod tytułu ubezpieczenia na:

  • 057000 – jeżeli przechodzisz na ZUS Preferencyjny
  • 051000 – jeżeli przechodzisz na Pełny ZUS

W prostokącie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w polu Data powstania obowiązku ubezpieczenia wpisz datę powstania obowiązku ubezpieczenia – 1. dzień miesiąca obowiązywania nowego tytułu ubezpieczenia

W prostokącie Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne w polu Data powstania obowiązku ubezpieczenia wpisz datę powstania obowiązku ubezpieczenia – 1. dzień miesiąca obowiązywania nowego tytułu ubezpieczenia

W prostokącie Dobrowolne ubezpieczenia społeczne składka chorobowa jest dobrowolna – wypełniamy tylko w przypadku chęci zapłaty tej składki. W reszcie pól Data powstania obowiązku ubezpieczenia wpisz datę powstania obowiązku ubezpieczenia – 1. dzień miesiąca obowiązywania nowego tytułu ubezpieczenia (dotyczy Dobrowolnego ubezpieczenia społecznego oraz Dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego).

Masz problem ze znalezieniem powyższych dat? W aplikacji faktura.pl znajdziesz te informacje w zakładce Ustawienia, wybierając pole ZUS

Po zapisaniu informacji wyświetlą Ci się Dane ubezpieczeń. Jeżeli są poprawne, kliknij Dalej

Na końcu pojawią się pola ZUS ZUA oraz ZUS ZWUA. Kliknij w każde z tych pól, następnie przy każdym z nich osobno kliknij w przycisk Weryfikuj oraz Wyślij i zakończ.

UWAGA! Jeśli przy ZUS ZUA wystąpi błąd krytyczny, należy poczekać kilka godzin lub do następnego dnia i wysłać ponownie. Dokument będzie w zakładce Dokumenty robocze – tam należy ponownie go zweryfikować oraz zatwierdzić. Następnie trzeba przejść do Dokumenty zatwierdzone i kliknąć Wyślij.

Dokumenty powinny być tym samym dostarczone do ZUS, a Twoja dane zmienione.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program