Jak założyć indywidualną działalność gospodarczą?

10.09.2021

Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie definicją „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Jakkolwiek szereg ustaw (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku od towarów i usług i ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych) opisuje działalność gospodarczą zgodnie ze swoimi potrzebami, wymieniona definicja została uznana przez Sąd Najwyższy za wykładnię legalną, tj. powszechnie obowiązującą.

Działalność niezarejestrowana

Warto zauważyć, że prawo zezwala nam także prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji. Działalność niezarejestrowana to takie przedsiębiorstwo osoby fizycznej, którego przychody nie przekroczyły w żadnym miesiącu kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia oraz która w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej. W roku 2021 minimalne wynagrodzenie to 2.800 zł brutto, czyli mowa o przychodzie miesięcznym równym lub mniejszym 1.400 zł.

Dochody z działalności niezarejestrowanej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg stawki progowej, a sama działalność może podlegać rejestracji jako czynny podatnik VAT. Co do zasady także działalność nierejestrowaną nie podlega pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS.

Innymi słowy, rozpoczynając działalność gospodarczą, możemy zgodnie z prawem wstrzymać się z rejestracją do czasu osiągnięcia wspomnianego wyżej przychodu.

Porada: Jeżeli zastanawiasz się jak zacząć, zapoznaj się z naszym wpisem i dowiedz się, jak prowadzić niezarejestrowaną działalność gospodarczą.

 

Indywidualna działalność gospodarcza

Zarejestrowana indywidualna działalność gospodarcza nakłada na przedsiębiorcę pewne obowiązki, ale też oferuje przywileje. Do głównych obowiązków oczywiście należy samodzielne opłacanie składki ZUS, sporządzanie sprawozdań podatkowych i regulowanie wynikających z nich podatków. Przywilejem jest natomiast możliwość rozpoznania jako koszt wydatków, jakie ponosimy w związku zakupem sprzętu komputerowego, telefonu, samochodu i związanych z nim wydatków (raty leasingowe, paliwo, naprawy).

Jednak najważniejszą zaletą indywidualnej działalności jest rosnący dochód oraz wolność wynikająca z samodzielnej pracy.

 

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Można to zrobić na wiele sposobów, ale zdecydowaliśmy wybrać i opisać najprostszy. Nie komplikujmy tego co można zrobić łatwo.

e-PUAP na dobry początek

Należy zacząć od wyrobienia sobie podpisu elektronicznego e-PUAP, który pozwoli nam z poziomu naszego komputera, przy pomocy Profilu Zaufanego, załatwiać sprawy w Urzędzie Skarbowym, ZUS, a także Urzędzie Stanu Cywilnego i lokalnym urzędzie gminy.

Oszczędzamy sobie w ten sposób umawiania się na wizyty w urzędach, ponieważ wszystko załatwiamy o dowolnej porze z własnego domu. Rejestracji dokonujemy elektronicznie, a następnie potwierdzamy tożsamość przy pomocy bankowości elektronicznej lub fizycznie odwiedzając placówkę.

Porada: Celem zarejestrowania e-PUAP kliknij tutaj

 

Rejestracja w CEIDG

Dysponując Profilem Zaufanym, możesz przystąpić do rejestracji naszego biznesu na stronach „Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”, w środkowym kafelku pn. „Złóż wniosek CEIDG” lub alternatywnie na profilu, który docelowo ma zastąpić poprzedni portal.

Porada: Celem zarejestrowania działalność wejdź tutaj lub tutaj

 

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Wniosek składany elektronicznie jest wystarczający, aby dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym — wg skali podatkowej 17% i 32% (na zasadach ogólnych), liniowej (19%), ryczałtu (podatek przychodowy, bez odliczania kosztów) lub karty podatkowej (stały podatek bez względu na osiągany dochód).

Elektronicznie możemy także zarejestrować się na VAT korzystając z formularza VAT-R. Jako czynny podatnik zyskujemy możliwość odliczania VAT od zakupionych towarów lub usług.

Porada: Jaką formę opodatkowania wybrać oraz czy rejestrować się na VAT. Przeczytaj czy zwolnienie z VAT jest dla Ciebie.

 

Rejestracja w ZUS i GUS

Utworzenie działalności gospodarczej powoduje automatyczną rejestrację w ZUS, zgłoszenie obejmuje płatnika składek, informację o rachunkach bankowych oraz o miejscu prowadzenia działalności. Nie musimy przygotowywać samodzielnie w tym celu żadnych wniosków. To samo dotyczy Głównego Urzędu Statystycznego i nadanego nam numeru REGON.

Wysokość składki ZUS

Ustawodawca przygotował ulgę dla osób rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, dzięki której przez 6 miesięcy nie musimy płacić składek, a jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Następnie otrzymujemy prawo do składki preferencyjnej w wysokości ok. 650 zł (podstawą do wyliczenia jest 30% minimalnego wynagrodzenia), a po tym okresie — o ile nasze przychody nie przekroczyły 120 tys. zł przychodu rocznie — mamy prawo do „Małego ZUS Plus”, czyli stawki obniżonej, ustalanej proporcjonalnie do naszych przychodów. Okres ten trwa 3 lata.

Porada: Planując indywidualną działalność gospodarczą, warto zapoznać się z tym, jak wyglądają obowiązkowe składki ZUS w szczegółach?

 

Jak wystawić pierwszą fakturę?

Założenie działalności gospodarczej można łatwo przeprowadzić w jeden dzień, nawet nie wychodząc z domu. Dzięki temu szybko możemy skupić się na tym, co jest naszym prawdziwym celem — a jest nim zarabianie pieniędzy.

sowa poleca portal

Wyświadczając usługę lub dostarczając towar klientowi mamy prawo i obowiązek wręczyć mu fakturę. W tym celu należy zarejestrować się jako nowy użytkownik systemu faktura.pl i po wpisaniu swojego adresu e-mail, odebrać mail potwierdzający autentyczność zgłoszenia. Logując się ponownie, system poprosi nas o NIP i automatycznie zaczyta z sieci dane naszej firmy. W głównym panelu powita nas przygotowana już faktura zawierająca nasze dane, wystarczy uzupełnić nr naszego konta, wprowadzić tytuł płatności i kwotę oraz wpisać dane kontrahenta. Kiedy już to jest gotowe, możemy jednym kliknięciem wysłać ją kontrahentowi.

Porada: Jeżeli czytasz ten wpis to jesteś lub zamierzasz zostać przedsiębiorcą. A przedsiębiorca nie powinien kupować „kota w worku”, dlatego zachęcamy, żebyś zapoznał się z funkcjami naszego programu.

To już wszystko. Przyjmij nasze serdeczne gratulacje, trzymamy kciuki i życzymy wysokich zarobków.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program