Jak założyć działalność gospodarczą?

01.12.2017

Kiedy następuje ten moment, że musisz zalegalizować swoją działalność a kiedy jeszcze nie? Odpowiedź jest dość prosta. Jeśli wykonujesz jakąś czynność, np. udzielasz korepetycji czy sprzedajesz książki na aukcjach internetowych w sposób ciągły i zorganizowany to jest to znak, że czas założyć działalność gospodarczą.

Jak złożyć wniosek o założenie działalności gospodarczej?

Od kilku lat proces ten jest uproszczony. Poniżej przedstawiam rozwiązania, z których możesz skorzystać, aby założyć działalność gospodarczą:

 1. Osobista wizyta w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy – jest to najbardziej popularne, choć powoli odchodzące do lamusa, rozwiązanie; w razie kłopotów albo pytań z pomocą przyjdzie Ci pracownik Urzędu i pomoże wypełnić druk CEiDG-1,
 2. Elektronicznie, za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego – jest to w zasadzie najszybsze i najprostsze rozwiązanie, musisz posiadać podpis kwalifikowany czyli certyfikat, za pomocą którego podpiszesz wniosek elektronicznie (niestety wydanie podpisu elektronicznego jest odpłatne) lub profil zaufany, którego uzyskanie jest bezpłatne. Profil zaufany możesz uzyskać w dwojaki sposób: albo rejestrujesz profil na stornie pz.gov.pl (ale przy tym rozwiązaniu będziesz musiał udać się do najbliższego Urzędu i „zaufać” swój profil – są to Urzędy Miast, Urzędy Gmin, Urzędy Skarbowe, jak również Inspektoraty ZUS) albo założyć profil za pomocą swojego internetowego konta bankowego (bez wychodzenia z domu),
 3. Przy pomocy pełnomocnika – musisz przygotować pełnomocnictwo dla osoby, która ma w Twoim imieniu założyć działalność gospodarczą. Wzór pełnomocnictwa pobierzesz ze strony internetowej lub wypiszesz samodzielnie.

W każdym z powyższych przypadków musisz wypełnić Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1. Poza standardowymi danymi musisz podać też kilka ważnych informacji, takich jak liczba zatrudnionych czy formę opłacania podatku dochodowego. Działalności gospodarczej nie możesz zarejestrować z datą wcześniejszą. Działalność rejestrowana jest na bieżąco w momencie wprowadzania wniosku CEIDG-1 przez urzędnika. Możesz natomiast wypełnić i złożyć wniosek wcześniej, z zaznaczeniem, że prowadzenie działalności rozpocznie się np. za kilka dni.

Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1?

Oprócz Twoich danych, we wniosku wymagane jest podanie jeszcze kilku dodatkowych informacji. Zwróć uwagę jak wpisać je prawidłowo:

 1. Kody PKD – czyli kody określające profil Twojej działalności. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przejrzyj wcześniej kody PKD i wybierz te, które będą pasować do Twojej działalności. Wtedy rejestracja przebiegnie sprawniej. Pamiętaj, że jeden kod PKD musi być kodem przeważającej działalności.
 2. Numer NIP – obecnie posługujesz się głównie numerem PESEL, ale jeśli kiedykolwiek wcześniej został Ci nadany numer NIP, to ten sam numer będzie teraz NIP-em Twojej nowej firmy. Na potrzeby założenia działalności gospodarczej nie zostanie Ci nadany nowy numer identyfikacji podatkowej.
 3. Numer REGON – zostanie on nadany w ciągu kilku dni od rejestracji działalności.
 4. Nazwa firmy – nazwa jednoosobowej działalności musi obowiązkowo zawierać Twoje imię i nazwisko, ale może też zawierać dodatkowe oznaczenia, które sobie wymyślisz. Warto dodać, że może to być tylko Twoje imię i nazwisko. Natomiast nazwa skrócona firmy nie musi już zawierać tych danych.
 5. Urząd Skarbowy właściwy wg. miejsca zamieszkania.
 6. Przewidywana liczba pracujących – chodzi tutaj o osobę, która zakłada działalność oraz o osoby z nią współpracujące (np. mąż czy żona pomagający w działalności, ale niezatrudnieni na umowie o pracę) lub zatrudnione na podstawie stosunku pracy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 7. Przewidywana liczba zatrudnionych – jeśli będziesz chciał od razu zatrudnić pracowników na podstawie stosunku pracy, to wpisujesz tutaj ich liczbę (tutaj wpisujesz tylko liczbę pracowników),
 8. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS – jest to ta sama data co data rejestracji działalności, którą podajesz na wniosku (nie myl z datą złożenia wniosku, ponieważ wniosek możesz złożyć wcześniej). Zakładając firmę jesteś obowiązany opłacać składki ZUS już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.
 9. Forma opłacania podatku dochodowego, częstotliwość wpłacania zaliczek oraz rodzaj dokumentacji księgowej – warto, abyś skonsultował z księgową najbardziej optymalny podatek dla Ciebie oraz częstotliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy i jak będzie prowadzona Twoja dokumentacja.

Złożyłeś wniosek – i co dalej?

Laptop i herbata

Po złożeniu wniosku w Urzędzie bądź przekazaniu go drogą elektroniczną musisz dopełnić jeszcze kilka ważnych obowiązków, związanych z rozpoczęciem działalności:

 1. Rejestracja w ZUS – od niedawna wniosek rejestrujący w ZUS można dołączyć do wniosku CEIDG-1 i przesłać elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli wybrałeś rejestrację osobistą, musisz do ZUS udać się również osobiście lub wysłać zgłoszenie pocztą. Do ubezpieczeń zgłaszasz się na jednym z dwóch druków – ZUA lub ZZA:Rejestracja do podatku VAT – jeśli w wyniku przeprowadzonej przez Twoją księgową analizy okaże się, że będziesz czynnym podatnikiem podatku VAT, musisz dodatkowo dopełnić rejestracji do tego podatku. Do tego posłuży Ci druk VAT-R.
  a) ZUA – kiedy z działalności gospodarczej będziesz opłacał składkę społeczną oraz zdrowotną,
  b) ZZA – jeśli z działalności będziesz opłacał tylko składkę zdrowotną.Pamiętaj, że na zgłoszenie do ZUS-u masz 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Rejestracja do podatku VAT – jeśli w wyniku przeprowadzonej przez Twoją księgową analizy okaże się, że będziesz czynnym podatnikiem podatku VAT, musisz dodatkowo dopełnić rejestracji do tego podatku. Do tego posłuży Ci druk VAT-R.
 2. Rejestracja do podatku VAT – jeśli w wyniku przeprowadzonej przez Twoją księgową analizy okaże się, że będziesz czynnym podatnikiem podatku VAT, musisz dodatkowo dopełnić rejestracji do tego podatku. Do tego posłuży Ci druk VAT-R.
 3. Wybór biura rachunkowego – niewiele osób prowadzących działalność gospodarczą umie sobie poradzić z rozliczaniem swojej firmy. Wsparcie biura może okazać się dobrym pomysłem chociażby na początku przygody z własną działalnością.
 4. Założenie firmowego rachunku bankowego – nie jest to obowiązkowe, ale zalecane dla lepszego poglądu sytuacji finansowej Twojej firmy (możesz też wykorzystać swój prywatny rachunek bankowy).
 5. Wybór programu do wystawiania faktur VAT – np. Faktura.pl – taki program pomoże Ci szybko wystawić faktury, dzięki czemu będziesz mógł więcej czasu poświęcić swojej firmie.
 6. Wykonanie pieczątki firmowej – może się przydać podczas podpisywania umów z kontrahentami.

Jak widać założenie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest takie trudne. Musisz pamiętać o kilku ważnych elementach, a na pewno poradzisz sobie bez żadnych problemów. Rejestracja działalności gospodarczej zajmie chwilę, a Twoja firma widoczna będzie w bazie przedsiębiorców już następnego dnia. Legalną działalność, tj. wystawianie faktur, zaczynasz od dnia rejestracji działalności gospodarczej podanego we wniosku CEIDG-1 (nie od dnia złożenia wniosku o rejestrację, ponieważ mogą to być różne daty). Zarejestrowanie swojej firmy możesz sprawdzić w bazie przedsiębiorców na stronie www.ceidg.gov.pl. Już od następnego dnia po dniu złożenia wniosku będziesz widniał w bazie. W zależności od tego jaki dzień rozpoczęcia działalności podałeś, możesz mieć status „aktywny” lub „oczekuje na rozpoczęcie” z podaniem daty od kiedy Twoja działalność będzie aktywna. Pamiętaj, że rejestracja działalności gospodarczej jest wolna od opłat. Zgłoszenie do VAT-u oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również jest bezpłatne. Kiedyś zgłoszenie do VAT-u było płatne, ale teraz jedynie uzyskanie zaświadczenie, że jesteśmy płatnikiem VAT jest objęte opłatą, sama rejestracja jest wolna od opłat.

ZAREJESTRUJ SIĘ W FAKTURA.PL

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program