Jak uzyskać VAT-UE?

23.02.2018

Odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej wielu przedsiębiorców odważyło się na kontakty biznesowe z kontrahentami z innych Państw Unii. Aby móc bez przeszkód i zgodnie z prawem handlować albo świadczyć usługi dla kontrahentów z UE musisz zarejestrować się do VAT-UE i uzyskać unijny numer NIP. Takie transakcje nazywamy transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, w których podatek VAT rozlicza nabywca w miejscu gdzie ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i do tej czynności niezbędny jest unijny numer NIP, który musisz podać swojemu kontrahentowi.

Kiedy trzeba się zgłosić do VAT-UE?

Aby zgłosić się do VAT-UE musisz spełniać następujące warunki:

  1. gdy dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – tzn. jeśli kupujesz towar lub usługę od kontrahenta z państw UE,
  2. gdy nabywasz usługi, dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy,
  3. gdy dokonujesz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – tzn. jeśli sprzedajesz towar kontrahentowi z kraju UE,
  4. gdy świadczysz usługi na rzecz kontrahenta z UE, dla których miejscem świadczenia jest państwo miejsca zamieszkania lub siedziby kontrahenta innego niż Polska,

Jeśli nabywasz lub świadczysz usługi bądź sprzedajesz lub kupujesz towaru od kontrahentów z Unii Europejskiej to jesteś w grupie osób, które muszą dokonać rejestracji do VAT-UE przed dokonaniem pierwszej czynności wyszczególnionej powyżej.

Rejestracji musisz dokonać również nie będąc uprzednio zgłoszonym do podatku VAT krajowego (tzn. jeśli korzystasz ze zwolnienia z podatku VAT w kraju) jeśli:

  1. wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła 50.000 zł w danym roku podatkowym,
  2. nabyłeś usługi od kontrahentów z UE – w takim przypadku nie tylko musisz dokonać zgłoszenia do VAT-UE, ale także rozliczyć podatek VAT od takich transakcji,
  3. chcesz świadczyć usługi dla kontrahentów z Unii.

Jak zarejestrować VAT-UE?

Zgłoszenia do VAT-UE dokonasz na zgłoszeniu VAT-R.

dokument vat-r

Na pierwszej stronie wypełniasz swoje dane identyfikacyjne i adres zamieszkania, a dane dot. VAT-UE umieszczone są na stronie trzeciej.

zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT to, aby zgłosić się do VAT-UE musisz zaznaczyć poz. 58 w zgłoszeniu VAT-R. Natomiast jeśli nie byłeś nigdy zgłoszony do podatku VAT, ale będziesz nabywał towary z krajów UE to musisz zaznaczyć poz. 59. W przypadku kiedy będziesz nabywał bądź świadczył usługi dla kontrahentów z krajów UE i dla Twojego kontrahenta będzie to import usług to musisz zaznaczyć poz. 60.

informacje dotyczące wykonywania transakcji

Następnie w poz. 61 podajesz datę, od kiedy czynności te będą wykonywane. Poniżej wpisujesz swoje imię i nazwisko oraz składasz podpis. VAT-R należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego.

przewidywana data rozpoczęcia

Jeśli jesteś już czynnym podatnikiem podatku VAT to zgłoszenie VAT-R składasz w trybie aktualizacji danych, tzn. że w poz. 4 zaznaczasz drugi kwadrat i w poz. 8 kwadrat nr 1. Jeśli nie jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT to VAT-R składasz jako zgłoszenie, tzn. w poz. 4 zaznaczasz pierwszy kwadrat.

cel i miejsce złożenia zgłoszenia

zakres zmiany danych

Po zgłoszeniu musisz oczekiwać na nadanie numeru NIP unijnego (europejskiego). Numer ten nie różni się od krajowego numeru NIP, jest tylko poprzedzony prefiksem „PL” i to ten prefiks informuje naszego kontrahenta, że jesteśmy zgłoszeni do VAT-UE. To czy jesteś już zarejestrowany do VAT-UE czy jeszcze nie możesz łatwo sprawdzić na stronie VIES: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl Na tej stronie możesz sprawdzić też czy Twój kontrahent dokonał takiego zgłoszenia w swoim kraju.

sowa poleca portal

Jak widzisz zgłoszenie do VAT-UE nie jest trudne. Pamiętaj tylko, że musisz uzyskać numer VAT-UE zanim dokonasz pierwszej transakcji zagranicznej w obrębie Unii Europejskiej. Rejestracji nie odbywa się z dnia na dzień więc weź pod uwagę ten czas. Upewnij się wcześniej w swoim Urzędzie Skarbowym ile taki proces trwa, aby nie przegapić terminów.

 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program