Jak uzyskać dotację z Urzędu Pracy?

03.11.2017

Planujesz otworzyć własny biznes? Sprawdź, czy możesz uzyskać na ten cel dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to bezzwrotna forma pomocy dla osób bezrobotnych, które chcą wystartować z własną działalnością gospodarczą. Kwota, którą możesz otrzymać, to około 20 tysięcy złotych.

Każdy urząd pracy tworzy swój wewnętrzny regulamin przyznawania wsparcia finansowego. Znajdziesz go na stronie internetowej urzędu pracy właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Zanim zaczniesz starać się o dofinansowanie, zapoznaj się z nim. Poniżej poznasz ogólne informacje, wspólne dla większości urzędów pracy. Pamiętaj jednak, że powinieneś sprawdzić w swoim urzędzie, czy nie wymaga on spełnienia dodatkowych warunków. Różnice mogą dotyczyć między innymi kwoty dofinansowania, zasad przyznawania środków, konieczności posiadania wkładu własnego, czy sposobów rozliczania.

Czy masz szansę na dofinansowanie?

O dofinansowanie możesz się ubiegać, jeśli spełniasz poniższe warunki:

– posiadasz status bezrobotnego,

– nie prowadziłeś działalności gospodarczej w ciągu ostatniego roku,

– nie odmówiłeś bez uzasadnionych przyczyn w ciągu ostatnich 12 miesięcy propozycji zatrudnienia, stażu lub szkolenia z urzędu pracy,

– nie otrzymałeś w ciągu ostatnich 5 lat bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych,

– w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Jak dostać dofinansowanie?

Jeżeli posiadasz status osoby bezrobotnej i spełniasz powyższe warunki, możesz przejść do kolejnego kroku, czyli złożyć wniosek. Wnioski różnią się w zależności od urzędu, bywają krótkie i zwięzłe, ale mogą mieć kilkanaście stron z tabelkami do wypełnienia. W większości przypadków można sobie poradzić z samodzielnym wypełnieniem. We wniosku należy opisać swój pomysł na biznes. Na podstawie wniosku urzędnicy decydują, czy przyznać Ci dotację. Zwróć więc uwagę, aby szczególnie zaznaczyć to, co jest Twoją mocną stroną. Największe szanse masz wtedy, gdy Twoje wykształcenie lub doświadczenie zawodowe jest związane z planowana działalnością. Nie jest to jednak warunek konieczny. Możesz przekonać urzędników także inną zaletą, np. posiadaniem wkładu własnego lub kontaktami pośród potencjalnych klientów. We wniosku przedstawiasz również tzw. kosztorys, czyli listę wydatków, które chcesz sfinansować pieniędzmi otrzymanymi z Funduszu Pracy.

Co możesz kupić za pieniądze z dofinansowania?

To, co będzie Ci potrzebne do wykonywania działalności i nie jest zabronione w regulaminie Twojego urzędu pracy. Mogą to być na przykład:

– maszyny i urządzenia (komputer, drukarka, wiertarka, maszyna do szycia),

– meble i wyposażenie biura,

– oprogramowanie,

– towar do odsprzedaży,

– usługi specjalistyczne,

– ulotki reklamowe, ogłoszenia,

– materiały na potrzeby remontu lokalu.

Środków z dotacji nie możesz przeznaczyć na bieżące, comiesięczne koszty. Nie zapłacisz z tych pieniędzy np. składek do ZUS, podatków, wynagrodzeń pracowników. Niektóre urzędy limitują wydatki na reklamę, nie pozwalają kupować samochodów osobowych z przyznanych funduszy, albo zobowiązują do dokonywania zakupów wyłącznie w polskich firmach.

sowa poleca portal

Sprawdź również, czy branża, w której chcesz zacząć działać, nie jest na „czarnej liście” w Twoim urzędzie. Zdarza się, że niektóre rodzaje działalności są wyłączone z możliwości otrzymania wsparcia, lub mają znacznie mniejsze szanse. Jeśli planowałeś być właścicielem klubu go-go albo komisu samochodów, najprawdopodobniej nie dostaniesz na to środków.

Cała procedura od momentu złożenia wniosku do otrzymania pieniędzy może trwać w najbardziej sprzyjających warunkach od około miesiąca, do nawet kilku miesięcy. Zależy to m.in. od tego, czy urząd ma w danym momencie środki na wypłatę dotacji.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Co dalej?

podpisywanie umowy

Jeżeli urząd pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, podpisujesz umowę i rejestrujesz działalność. Następnie urząd wypłaca Ci pieniądze. Kolejnym krokiem jest wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z przedstawionym we wniosku kosztorysem. Na dokonanie zakupów masz określony w umowie termin (zwykle 2 miesiące). Po tym okresie należy przedstawić urzędowi rozliczenie, czyli zestawienie poczynionych wydatków oraz dokumenty potwierdzające zakupy (faktury, umowy kupna-sprzedaży).

Zgodnie z umową o przyznanie środków finansowych, jesteś zobowiązany prowadzić działalność przez minimum 12 miesięcy i nie możesz w tym czasie podejmować innego zatrudnienia.

Po tym okresie czeka Cię ponowny kontakt z Urzędem Pracy. Będziesz zobowiązany potwierdzić fakt prowadzenia działalności przez wymagany okres. Możliwe, że urząd zażąda innych dokumentów, np. dokumentów księgowych albo zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUSu o tym, że nie zalegasz z płatnościami podatków i składek ubezpieczeniowych.

Jak widzisz, ubieganie się o dotację z urzędu pracy wymaga pewnych nakładów czasu i pracy, ale nie jest aż tak trudne, jak może się wydawać, a stawka jest wysoka, bo aż 20 tysięcy złotych. Taka kwota na pewno ułatwi Ci start w biznesie, dodatkowo jest bezzwrotna i nieopodatkowana.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program