Jak sporządzić czynny żal?

05.02.2018

Prowadząc działalność gospodarczą masz wiele spraw do załatwienia, ciągle o czymś myślisz i czasami ciężko dochować wszystkich terminów. Jeśli przydarzy się Tobie zapomnieć przesłać w terminie deklarację VAT czy inne zeznanie podatkowe masz możliwość skorzystania z tzw. „czynnego żalu”. Poniżej omówię kiedy możesz złożyć w Urzędzie czynny żal i jak go napisać.

W jakich sytuacjach możesz złożyć czynny żal?

Czynny żal masz prawo złożyć kiedy spóźniłeś się ze złożeniem deklaracji, czy to rocznej czy miesięcznej. Twoje spóźnienie może być spowodowane tym, że np. nie wiedziałeś że musisz złożyć taką deklarację, zapomniałeś o jej złożeniu. Jak tylko odnajdziesz dokumenty, które wcześniej nie zostały rozliczone to jak najszybciej przygotuj zaległą deklarację, opłać zobowiązania i wyślij czynny żal.

Kiedy czynny żal jest skuteczny?

Instytucję czynnego żalu opisuje Kodeks karny skarbowy. W art. 16 Kodeksu znajdziemy wszystkie niezbędne informacje. Przede wszystkim czynny żal odniesie skutek jeśli to Ty jako pierwszy wykryjesz swój błąd, w przeciwnym razie nie odniesie on skutku, na jakim Tobie zależy.

Kodeks opisuje to następująco: „ Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Natomiast w przypadku kiedy Urząd Skarbowy wszczął już postępowanie i zostałeś o tym zawiadomiony to niestety czynny żal nie pomoże uniknąć odpowiedzialności: „Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone: a) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; b) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.”

sowa poleca portal

To tyle z ważnej teorii dotyczącej instytucji czynnego żalu. Kiedy już przygotujesz czynny żal to masz dwa sposoby przekazania go do Urzędu, albo wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście albo przekazać ustnie do protokołu. Wiąże się to z dokładnym opisaniem zdarzenia urzędnikowi, wyjaśnieniem przyczyn oraz przyznaniem się do winy i jeśli brały w tym zdarzeniu udział osoby trzecie również wskazanie tych osób.

Nie wystarczy tylko, że napiszesz i wyślesz czynny żal, aby Urząd zaniechał postępowania karnego. Musi też wysłać niezwłocznie zaległą deklarację czy zeznanie podatkowe jak również dokonać wpłaty zaległego zobowiązania wobec Urzędu, jeśli takie wystąpiło. Musisz pamiętać, że instytucja czynnego żalu może Cię uchronić jedynie od kary za opóźnienie, a nie od odsetek, które ewentualnie mogą się pojawić w zależności od terminu opłacenia zaległego zobowiązania.

Jak napisać czynny żal?

Nie ma konkretnego wzoru czynnego żalu. Powinny znajdować się z nim poniższe informacje:

  • Twoje dane identyfikacyjne,
  • dane Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest pismo,
  • opis na czym polegało Twoje wykroczenie (z podaniem art. 16. Kodeksu karnego skarbowego),
  • oświadczenie czy przy popełnieniu czynu zabronionego współdziałałeś czy nie z innymi osobami,
  • uzasadnienie wykroczenia,
  • informacja kiedy i jak wywiązałeś się z ciążącego obowiązku.

Czynny żal

Jak widać sporządzenie czynnego żalu nie jest skomplikowane. Musisz być tylko świadomy, że masz prawo złożyć czynny żal w Urzędzie Skarbowym jak tylko zauważysz wykroczenie. Im szybciej przyznasz się do błędu tym łagodniej zostaniesz potraktowany i tym mniejsze mogą być ewentualne odsetki. Jeśli takie wykroczenie zdarzy Ci się incydentalnie to zazwyczaj Urzędy Skarbowego przychylają się do prośby wyrażonej w czynnym żalu, natomiast jeśli takie sytuacje zdarzają się częściej to mogą zostać uznane za uporczywe i nawet to, że pierwszy wykryjesz błąd i wyślesz czynny żal może nie być wystarczające i Urząd Skarbowy nałoży na Ciebie karę.

 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program