Jak rozliczyć roczną składkę zdrowotną? – poradnik

17.05.2023

W związku ze zmieniającymi się regulacjami ZUS dotyczących rozliczenia rocznej składki zdrowotnej prezentujemy poradnik w jaki sposób należy złożyć deklarację w serwisie ePłatnik. Złożenie tej deklaracji jest obowiązkowe i należy tego dokonać do 22 maja 2023 roku. Poniżej zobaczycie, jak to można zrobić.

Zaloguj się do serwis ePłatnik na stronie zus.pl/pue. Kliknij w „ePłatnik”, następnie „Dokumenty” i „Dodaj dokument”.

Zaznacz pole „ZUS DRA” oraz kliknij „Wybierz”

Następnie pojawi się okienko z informacją o kreatorze dokumentów. Należy kliknąć przycisk „Przejdź do kreatora”

Pojawia się pole związane z Twoimi danymi ZUS. Sprawdź je, czy są prawidłowe i kliknij „Dalej”

Wybierz pole „Nowy komplet rozliczeniowy” i kliknij „Dalej”

 • Zaznacz pole „Płatnik opłaca składki wyłącznie za siebie”,
 • W polu „Termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych” wybierz „6 – dla deklaracji składanych do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni dla pozostałych płatników składek”,
 • W polu „Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe” wpisz „1,67”
 • Zaznacz pole „Automatyzacja wyliczeń”
 • Kliknij „Dalej”

W zależności od tytułu ubezpieczenia należy zaznaczyć przycisk „podstawa minimalna” (dotyczy tylko kodów 057000 i 051000. W kodzie 054000 nie zaznacza się podstawy minimalnej) oraz wpisać inne podstawy wymiaru składek.

 • Zaznacz pole „Forma opodatkowania: zasady ogólne – podatek według skali” lub „Forma opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” lub „Forma opodatkowania: zasady ogólne – podatek liniowy” w zależności od formy rozliczenia
 • Uzupełnij pole „Kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie”. W serwisie faktura.pl można ją znaleźć w zakładce księgowość – Podsumowanie i dochód za marzec 2023 (W przypadku ryczałtu będzie to: Księgowość – podatki – podatek dochodowy – Przychody narastająco za kwiecień)
 • Kliknij „Oblicz”

Pojawi się pole z poniższą informacją. Po zapoznaniu się z treścią kliknij „OK”

 • W polu „Rozliczenie składki zdrowotnej za rok” wpisz „2022”
 • Zaznacz pole „Forma opodatkowania: zasady ogólne – podatek według skali” lub „Forma opodatkowania: podatek liniowy” lub „Forma opodatkowania: ryczałt” w zależności od Twojej formy rozliczenia,
 • W polu „Kwota dochodu osiągniętego z dział. gosp. w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie” wpisz odpowiednią kwotę. Jest ona taka sama, jak ta z PIT-36 z pozycji 101 (zasady ogólne) lub z PIT-36L z pozycji 30 (podatek liniowy) lub z PIT -28 z pozycji 34 (ryczałt) 
 • Kliknij „Oblicz”

Po pojawieniu się zestawienia kliknij „Dalej”

W ostatnim kroku kliknij „Weryfikuj” po tym w polu „Status weryfikacji” pojawi się „OK”.

Na sam koniec kliknij „Wyślij i zakończ”

Dokumenty powinny być tym samym dostarczone do ZUS, a Twoja składka obliczona. Opłaty należy dokonać na indywidualny rachunek ZUS.

Więcej o zmianach w deklaracjach ZUS DRA pisaliśmy w TYM MIEJSCU.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program