Jak rozliczyć przychody z Google AdSense w jednoosobowej działalności?

24.11.2017

Prowadząc blog albo posiadając stronę www dla swojego biznesu, możesz zarabiać, umieszczając na nich reklamy. Taką możliwość daje system Google AdSense. Niezależnie od tego, czy jest to Twoje główne źródło utrzymania, czy tylko drobny dodatek w działalności, uzyskujesz przychód i musisz się z niego rozliczyć pod względem podatkowym. Przeczytaj jak to zrobić.

Krok 1.

Zarejestruj się do transakcji wewnątrzwspólnotowych

Firma Google, dla której świadczysz usługę reklamową, ma siedzibę w Irlandii, czyli będziesz świadczyć usługę wewnątrzwspólnotową. Jeżeli do tej pory nie współpracowałeś z firmami zagranicznymi, na początek złóż w urzędzie skarbowym stosowny wniosek rejestracyjny VAT-R, wypełniając część C3. Dzięki temu uzyskasz numer NIP-UE, jest to Twój numer NIP z prefiksem PL.

Krok 2.

Wystaw fakturę dla Google

Wykonanie usługi dokumentujesz fakturą. Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, powinieneś ją wystawić najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonałeś usługę lub otrzymałeś zapłatę, zależnie od tego, co było wcześniej. Jeżeli wykonałeś usługę w sierpniu, fakturę musisz wystawić najpóźniej do 15 września, ale jako datę sprzedaży wpisujesz sierpień. Podatek VAT i podatek dochodowy od takiego przychodu rozliczasz według daty sprzedaży, czyli za sierpień.

sowa poleca portal

Zwróć uwagę na to, aby faktura zawierała wszystkie niezbędne elementy, również te, które muszą się pojawić w fakturze dla odbiorców zagranicznych.

1. Brak podatku VAT

Niezależnie od tego, czy jesteś czynnym podatnikiem VAT, czy korzystasz ze zwolnienia, do usługi wykonanej na rzecz Google nie doliczasz polskiego podatku VAT. Rozliczy go Google w swoim kraju według irlandzkich przepisów, ponieważ świadczenie usług między przedsiębiorcami podlega podatkowi VAT w kraju nabywcy usługi. Ty, wystawiając fakturę, wybierasz stawkę VAT “np”, co oznaczy, że ta usługa nie podlega podatkowi VAT w Polsce. Kwota podatku VAT wyniesie 0 zł.

2. Adnotacja “odwrotne obciążenie/reverse charge”

Taką adnotację możesz umieścić np. w uwagach, pod nazwa usługi albo w stopce. Oznacza ona, że obciążenie VATem i obowiązek rozliczenie podatku przechodzi na nabywcę, czyli w tym przypadku na Google.

3. Europejski numer NIP spółki Google poprzedzony symbolem kraju.

Uzupełniając dane nabywcy koniecznie wpisz europejski numer NIP Google. Numer oraz adres sprawdzisz po zalogowaniu się na swoje konto w Google AdSense.

4. Europejski numer NIP Twojej firmy poprzedzony prefiksem PL, np. PL6612073708

Twój numer europejski NIP-UE również powinien znaleźć się na fakturze. Musisz go również podać uzupełniając dane swojej firmy w ustawieniach konta w Google AdSense.

Taką fakturę najłatwiej wystawisz w aplikacji online, np. Faktura.pl. System do fakturowania pilnuje, abyś umieścił w dokumencie wszystkie niezbędne informacje, co minimalizuje ryzyko pomyłki i bardzo ułatwia pracę.

Poniżej przykładowa faktura.

Przykładowa faktura

 

Krok 3.

Rozliczasz podatek VAT

Kwotę faktury wykazujesz w informacji podsumowującej VAT-UE składanej do urzędu skarbowego do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonałeś usługę. W dokumencie wypełniasz część E, wpisując numer NIP spółki Google oraz wartość transakcji.

Jeżeli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce, sprzedaż dla Google uwzględniasz również w deklaracji VAT-7 lub VAT-7 K w pozycjach 11 i 12.

Krok 4.

Rozliczasz podatek dochodowy

Wpłaty otrzymane od Google są dla Ciebie przychodem z działalności gospodarczej. Prowadząc Księgę przychodów i rozchodów, wpisujesz kwotę z faktury w kolumnie 7 i uwzględniasz ją przy obliczaniu miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Wykonując usługi reklamowe nie możesz rozliczać podatku z działalności ryczałtem.

Rozliczenie podatku od przychodów z Google AdSense może wydawać się trudne i zniechęcić Cię do zarabiania w ten sposób. Warto jednak spróbować, bo jest to dobry sposób na uzyskanie dodatkowych wpływów, a wymaga od Ciebie stosunkowo niewielkiego zaangażowania. Rozliczenie może sprawiać problem, kiedy będziesz to robić po raz pierwszy, potem na pewno będzie łatwiej.

 

WYSTAW FAKTURĘ Z ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM
 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program