Jak rozliczyć przychody z Google AdSense w jednoosobowej działalności?

24.11.2017

Dostajesz przelewy od Google za udostępnianie powierzchni reklamowej na Twojej stronie internetowej lub blogu? Jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą? Czy zadawałeś sobie pytanie, czy to ma wpływ na Twoje podatki? Sprawdź, czy prawidłowo dokumentujesz transakcje, ponieważ błędy w rozliczeniach podatkowych mogą rodzić poważne konsekwencje karne!

Podatek dochodowy – reklamy na prywatnym blogu przychodem z działalności gospodarczej?!

Z pieniędzy otrzymanych od rozwiązań Google, umożliwiających zarabianie na reklamach, musisz rozliczyć się z fiskusem. Nie budzi to większych wątpliwości, o ile powierzchnią reklamową jest strona internetowa lub blog, stworzony w celu prezentacji oferty sprzedawanych przez przedsiębiorcę towarów lub świadczonych usług. Przychód „z reklam” powinien być w takim przypadku udokumentowany fakturą wystawioną na rzecz nabywcy usług (w tym przypadku Google) oraz ujęty:

  • w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w kol. 7 – jeśli opłacasz podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowo,
  • w Ewidencji przychodów – jeśli jesteś „na ryczałcie”.

Podlega on opodatkowaniu, jak każdy inny przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z wybraną przez Ciebie formą opłacania podatku dochodowego.

sowa poleca portal

Co w przypadku, gdy zarabiasz na reklamach na prywatnym blogu, niezwiązanym z przedmiotem prowadzonej przez Ciebie działalności? Może się okazać, że osiągając regularne przychody z Google Adsense, prowadzisz również działalność w zakresie udostępniania powierzchni reklamowej! Jak to możliwe? Otóż zgodnie z art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Z ustawowej definicji wynikają 4 przesłanki konstytutywne działalności gospodarczej:

  • zorganizowanie  – wykorzystywanie konkretnych składników materialnych (np. nieruchomości i ruchomości) i niematerialnych (np. know-how, licencje, prawa autorskie, strona internetowa), które pozwalają na uczestniczenie w obrocie gospodarczym i zaspokajanie konkretnych potrzeb osób trzecich tj. świadczenie usług lub dostawa towarów;
  • ciągłość -powtarzalność czynności, odróżniająca prowadzenie działalności gospodarczej od jednostkowej umowy o dzieło lub zlecenie oraz stały zamiar jej wykonywania;
  • wykonywanie we własnym imieniu – na własną rzecz, ponosząc odpowiedzialność za zaciągnięte w związku z tym zobowiązania. Nie stanowi zatem działalności gospodarczej działalność pracowników, pełnomocników i prokurentów, członków organów osoby prawnej, osób prowadzących administrację masy majątkowej w imieniu jej właściciela;
  • zarobkowy charakter – prowadzenie w celu osiągania zysków (w rozumieniu subiektywnym), nawet jeżeli nie zawsze działalność będzie obiektywnie dochodowa.

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca, świadczący usługi transportowe, prowadząc we własnym imieniu, hobbystycznie, kulinarnego bloga z przepisami, z którego osiąga w sposób ciągły przychody z reklam w Google Adsense de facto prowadzi działalność gospodarczą i w tym zakresie. W takim wypadku, należy rozważyć ujawnienie rozszerzenia przedmiotu działalności gospodarczej poprzez dodanie kodu PKD we wpisie w CEIDG a osiągane przychody dokumentować fakturami wystawianymi dla Google oraz ujmować je w obowiązkowych ewidencjach i rozliczeniu podatkowym.

Dalszą część artykułu przeczytasz na portal.faktura.pl

 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program