Jak regulować swoje zobowiązania fakturami, które wystawiasz?

13.12.2017

Prowadząc działalność gospodarczą z pewnością wystawiasz faktury z wydłużonym terminem płatności o 7, 30 a nawet 90 dni. Ta codzienność, podyktowana otoczeniem biznesowym, wymaga od Ciebie ciągłego dostosowywania, by nie wypaść z rynku. Zapewne przyznasz, że w warunkach oczekiwania na spłatę tych należności trudno dotrzymać terminów własnych zobowiązań. A zapisy stosowane przez kontrahentów, typu: „Data płatności liczona od dnia dostarczenia Zleceniobiorcy dokumentów przewozowych (…)” lub „Niniejsza faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty (…)” wcale sprawy nie ułatwiają. Na bieżące regulowanie swoich zobowiązań jest pewien sposób, dzięki któremu nie tylko możesz utrzymać płynność finansową, ale i rozwijać współpracę z kontrahentami.

Zamień fakturę na gotówkę

Sprzedaż faktur z wydłużonym terminem płatności, potocznie nazywana faktoringiem, to jeden ze sposobów utrzymania własnej płynności finansowej. To dodatkowe źródło finansowania (alternatywne dla kredytów czy pożyczek bankowych) pozwala rozwijać działalność gospodarczą przy jednoczesnym stosowaniu wydłużonych terminów płatności – istotnych z perspektywy kontrahentów. A nic tak nie rozwija skrzydeł w biznesie, jak długofalowa współpraca z zadowolonym klientem.

Sprzedaż faktur z wydłużonym terminem płatności do odpowiedniej instytucji finansowej, umożliwia odzyskanie gotówki już w ciągu kilku dni – a nawet godzin – po wystawieniu faktury. Zamiast czekać do terminu płatności, odzyskany pieniądz (nawet do 97% wartości faktury brutto) można od razu przeznaczyć na dowolny cel, np. uregulować zaległe zobowiązania lub kupić nową maszynę produkcyjną.

Czy sprzedaż faktur się opłaca?

Sprzedaż faktur z wydłużonym terminem płatności łatwo rozliczyć księgowo, co pozwala zachować równowagę bilansową. Nie jest tu wymagane podpisywanie długofalowych umów ramowych. Jest to dodatkowe źródło finansowania, z którego korzystasz tylko wtedy, gdy masz taką potrzebę. W dodatku za potrąconą przy sprzedaży faktury prowizję otrzymasz fakturę kosztową, na podstawie której odliczysz podatek VAT. Do Ciebie zatem należy decyzja czy zaciągać długoterminowe kredyty bankowe, obciążające budżet firmy, czy zaspokajać bieżące potrzeby finansowe sprzedając – doraźnie lub stale – swoje faktury przychodowe.

sowa poleca portal

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program