Jak prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe VAT-7?

08.01.2018

Deklaracja VAT-7 jest jedną z wielu deklaracji, o wypełnieniu i przesłaniu której musisz pamiętać jako właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kiedy musisz wypełnić zeznanie podatkowe VAT-7?

Zacznę od tego, że deklarację VAT-7 lub VAT-7K jesteś zobowiązany składać w Urzędzie Skarbowym jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT. Deklaracja VAT-7 składana jest przez podatników rozliczających się z podatku VAT w okresach miesięcznych, a VAT-7K przez podatników rozliczających się w okresach kwartalnych.

W jaki sposób przesłać deklarację VAT-7?

Od 2018 roku deklarację VAT-7 czy VAT-7K będziesz mógł przekazać do Urzędu Skarbowego tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, nie będziesz już mógł wysłać do Urzędu wersji papierowej.

Wypełnienie deklaracji Vat-7

Deklarację VAT-7 wypełniasz na podstawie ewidencji sprzedaży i zakupu. W ewidencji sprzedaży wykazujesz wszystkie swoje faktury sprzedaży, a w ewidencji zakupu wykazujesz swoje faktury kosztowe. Do deklaracji VAT-7 przenosisz wartości zbiorcze z obu ewidencji w zaokrągleniu do pełnych złotych. Poniżej krok po kroku przedstawię jak wypełnić deklarację:

– poz. 1 – podajesz swój numer identyfikacji podatkowej NIP,

– poz. 4 i 5 – podajesz miesiąc (lub kwartał w przypadku deklaracji VAT-7K) i rok, którego deklaracja dotyczy,

Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Część A

– poz. 6 – podajesz dane swojego Urzędu Skarbowego,

– poz. 7 – zaznaczasz czy jest to złożenie (pierwsza deklaracja za dany okres) lub korekta,

Część A

Część B:

– poz. 8 – zaznaczasz czy jesteś osobą fizyczną (w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych) czy podatnikiem niebędącym osobą fizyczną (np. spółka cywilna czy z o.o.)

– poz. 9 – w przypadku osoby fizycznej podajesz imię i nazwisko oraz datę urodzenia, a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi należy podać pełną nazwę oraz REGON,

Część B

Część C: podatek należny

– poz.10-39 – tutaj wykazujesz w pierwszej kolumnie zsumowane kwoty netto z ewidencji sprzedaży z podziałem na stawki VAT i rodzaj sprzedaży, a w prawej kolumnie zsumowane kwoty podatku należnego,

– poz. 40 – podsumowanie sprzedaży w kwotach netto,

– poz. 41 – podsumowanie podatku należnego,

Część C

Część D: podatek naliczony

– poz. 42 – tutaj wpisujesz kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji VAT-7 jeśli wystąpiła i w poprzednim miesiącu wykazałeś, aby nadwyżka ta została przeniesiona na następny okres rozliczeniowy,

– poz. 43 i 44 – wykazujesz wartość netto oraz podatek naliczony od nabycia środków trwałych,

– poz. 45 i 46 – wykazujesz kwotę netto i podatku naliczonego od pozostałych kosztów,

– poz. 47-50 – wykazujesz korekty podatku naliczonego, ale tylko samą wartość podatku VAT,

– poz. 51 – podsumowanie wartości podatku naliczonego z części D,

 Część D

Część E:

– poz. 52 – w pozycji tej wykazujesz kwotę jaką możesz odliczyć w związku z zakupem kasy rejestrującej,

– poz. 53 – wykazujesz kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, zgodnie z art. 22 Ordynacji Podatkowej,

– poz. 54 – należy wykazać kwotę podatku podlegającą wpłacie do Urzędu, jest to różnica pomiędzy wartością podatku należnego i naliczonego,

– poz. 55 – tutaj wykazujesz kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej, którą musisz zwrócić,

– poz. 56 – podajesz wartość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,

– poz. 57 – wykazujesz kwotę do zwrotu na Twój rachunek bankowy,

– poz. 58-60 – wykazujesz kwotę, o zwrot której wnioskujesz do Urzędu w zależności od terminu w jakim chcesz, aby Urząd zwrócił Tobie nadwyżkę,

– poz. 61 – w tej pozycji możesz wykazać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym jeśli chcesz, aby nadwyżka ta została przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy i została wykazana w poz. 42 w kolejnej deklaracji,

Część E

Część F:

– poz. 62 – zaznaczasz jeśli prowadzisz biuro turystyczne i rozliczasz VAT metodą marży,

– poz. 63 – zaznaczasz jeśli dokonujesz dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków i rozliczasz VAT metodą marży,

– poz. 64 – zaznaczasz jeśli sprzedajesz złoto inwestycyjne,

– poz. 65 – zaznaczasz w przypadku kiedy masz do czynienia z procedurą uproszczoną podczas wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,

Część F

CZĘŚĆ G:

– poz. 66-67 – zaznaczasz odpowiednio jeśli do deklaracji dołączasz lub nie wniosek o zwrot podatku lub wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT,

– poz. 68 – wypełniasz jeśli do deklaracji dołączyłeś VAT-ZD (jest to deklaracja, dzięki której występujesz o zwrot podatku VAT należnego w przypadku kiedy Twój kontrahent nie uregulował płatności w terminie 150 dni od terminu płatności za Twoją usługę czy za kupiony od Ciebie towar),

– poz. 69 – podajesz ilość deklaracji VAT-ZD, które dołączasz do VAT-7,

CZEŚĆ H:

– poz. 70-74 – tutaj wypełniasz swoje dane, datę oraz podpis,

– poz. 75-77 – wypełnia pracownik Urzędu Skarbowego.

Część H

Wypełnianie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K może nie należy do prostych, ale korzystając z powyższego opisu z pewnością poradzisz sobie z tym zadaniem. Najważniejszym elementem jest, aby prawidłowo ująć sprzedaż w ewidencji sprzedaży VAT, a dalej przeniesienie danych i zaznaczenie odpowiednich pól w deklaracji nie będzie trudne.

sowa poleca portal

Pamiętaj tylko, że w deklaracji za okresy kwartalne czyli VAT-7K wykazujesz zsumowaną sprzedaż oraz koszty z całego kwartału. Pamiętaj również, że deklarację VAT musisz przekazać do Urzędu do 25 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu rozliczanym.

WYSTAW FAKTURĘ
 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program