Jak otrzymać zwrot nadpłaconego podatku VAT?

19.02.2018

Podatek VAT jest jednym z dwóch najbardziej powszechnych podatków, z którymi musisz się zmierzyć jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Do podatku VAT możesz się zgłosić dobrowolnie, tzn. zrezygnować ze zwolnienia lub odgórnie może zostać narzucone Tobie to zgłoszenie, co będzie wynikało z usług jakie wykonujesz (np. usługi prawnicze), bądź jeśli przekroczysz ustawowo określony limit zwolnienia do podatku VAT wynoszący 200.000 zł. Będąc podatnikiem podatku VAT masz obowiązek naliczyć podatek VAT należny przy sprzedaży swoich usług bądź towaru, ale masz też prawo odliczyć podatek VAT naliczony od kosztów jakie ponosisz w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Kiedy mogę wnioskować o zwrot VAT-u?

Niekiedy zdarza się, że koszty w danym miesiącu przewyższają przychody. Dzieje się tak na przykład kiedy musisz zainwestować w rozwój firmy, w nową stronę internetową czy sprzęt komputerowy. Wtedy podatek VAT naliczony z tytułu zakupów przewyższa podatek VAT należny z tytułu sprzedaży. W takim przypadku masz 2 możliwości. Pierwszą z nich jest przeniesienie tej nadwyżki na następny miesiąc, a drugą zwrócenie tej nadpłaty przez Urząd Skarbowy na Twoje konto. I to zagadnienie zaraz omówimy bardziej szczegółowo.

W jaki sposób mogę wystąpić o zwrot podatku VAT?

O zwrot podatku VAT występujesz wypełniając odpowiednie pola w deklaracji VAT-7 (jeśli rozliczasz podatek VAT miesięcznie) lub VAT-7K (jeśli rozliczasz podatek VAT kwartalnie). Kwota nadwyżki wykazana jest w poz. 56 deklaracji VAT, a następnie w poz. 58, 59 lub 60 podajesz kwotę w zależności od terminu zwrotu.

Jakie są terminy zwrotu VAT-u?

Są trzy podstawowe terminy zwrotu podatku VAT. Terminy te określają ilość dni do zwrotu od dnia przekazania deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego. Terminy te wynoszą:

1. 25 dni

Jest to termin przyspieszony, ale też obwarowany wieloma czynnikami, których od początku 2017 roku jest więcej niż uprzednio. Aby wystąpić o zwrot, w terminie 25 dni, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe czynniki:

– musisz opłacić faktury kosztowe, które zostały ujęte w ewidencji, za pośrednictwem rachunku bankowego (musisz być przygotowany na dostarczenie potwierdzeń wpłat do Urzędu),

– wartość nieopłaconych faktur, bądź opłaconych gotówką lub w inny sposób nie może przekroczyć 15.000 złotych brutto,

– kwota nadwyżki podatku VAT, która została przeniesiona z poprzedniej deklaracji nie może być wyższa niż 3.000 zł, ale faktury te nie muszą być opłacone,

– musisz być zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT przez 12 miesięcy poprzedzających okres, w którym starasz się o zwrot podatku i musiałeś w tym czasie złożyć deklaracje VAT,

– musisz dołączyć do deklaracji VAT umotywowany wniosek o zwrot podatku.

Czas

2. 60 dni

Najbardziej popularny termin, zwrot podatku jest należny bez względu na rodzaj kosztów jakie poniosłeś, czy na stawkę podatku VAT z jaką dokonałeś sprzedaży, termin ten przynależy jest też w przypadku sprzedaży usług lub dostawy towarów poza terytorium RP, jednakże w tym przypadku musisz do deklaracji VAT dołączyć dodatkowy wniosek o zwrot podatku. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy o VAT jeśli zasadność zwrotu musi zostać zweryfikowana, Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje postanowienie o czynnościach sprawdzających czy kontroli skarbowej.

3. 180 dni

Jest to najdłuższy okres oczekiwania na zwrot podatku VAT, możliwość a bardziej konieczność do skorzystania z tego terminu masz wtedy, gdy w danym okresie nie wykazałeś żadnej sprzedaży, a wykazałeś tylko i wyłącznie kosztyTermin ten możesz skrócić do 60 dni, wysyłając do Urzędu wniosek o przyspieszenie zwrotu wraz z zabezpieczeniem majątkowym (np. poręczenie banku czy weksel).

Pamiętaj, że urzędnicy Urzędów Skarbowych mają prawo dokonać, w każdym przypadku wystąpienia o zwrot, kontroli skarbowej lub czynności sprawdzających. Może to spowodować wydłużenie terminu zwrotu podatku VAT. Pamiętaj również o tym, że jeśli posiadasz jakieś zaległości z tytułu podatku VAT czy podatku dochodowego wobec Urzędu to w pierwszej kolejności zwrot zostanie przekazany na te zobowiązania, a reszta zostanie Tobie zwrócona.

sowa poleca portal

Planując wystąpienie o zwrot nadpłaty podatku VAT upewnij się, że masz prawidłowo wypełnione ewidencje, opłaciłeś faktury zakupowe i przygotowałeś umotywowany wniosek. Jeśli wszystko jest prawidłowo wykonane nie musisz mieć obaw w przypadku czynności sprawdzających, a zwrócony podatek VAT będziesz mógł przekazać np. na rozwój swojej działalności gospodarczej.

 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program