Jak odliczyć paliwo od podatku VAT?

19.01.2018

Dużym problemem dla wielu właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych jest możliwość zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu, jak również odliczenie podatku VAT od tych kosztów u czynnych podatników podatku VAT. Najważniejszym czynnikiem wyznaczającym możliwość zaliczenia danego wydatku w poczet kosztów firmy jest związek między nabytą usługą lub kupionym towarem a profilem Twojej działalności. Jednym z wielu rodzajów wydatków są koszty związane z eksploatacją służbowego samochodu. Największą część tych kosztów stanowią wydatki na paliwo, w dalszej kolejności na bieżące naprawy, sezonową wymianę opon czy ubezpieczenia.

Od kiedy i od jakich samochodów mogę odliczać paliwo?

Od 1 lipca 2015 roku przywrócono możliwość odliczania 50% podatku VAT od kosztów paliwa do samochodu osobowego, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Wcześniej właściciele firm nie mieli prawa do odliczenia podatku VAT od paliwa do w/w samochodów.

Ile mogę odliczyć od podatku VAT?

Obecnie możesz odliczyć połowę lub całość podatku VAT od kosztów związanych z eksploatacją samochodu w zależności czy wykorzystujesz samochód wyłącznie do celów służbowych czy do celów mieszanych (tzn. że używasz dany samochód częściowo jako służbowy i częściowo jako prywatny). Wysokość odliczenia zależy też od rodzaju samochodu, czy jest to samochód osobowy czy ciężarowy. Poniżej przedstawię Tobie dokładnie ile podatku VAT możesz odliczyć i od jakiego samochodu.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PALIWEM
RODZAJ POJAZDU CEL MIESZANY CEL SŁUŻBOWY
Samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony 50% 100%
Samochód ciężarowy* 100% 100%

 

*samochód ciężarowy to :

a) samochód o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,

b) samochód konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,

c) samochód inny niż osobowy, który ma jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą,

d) samochód inny niż samochód osobowy, posiadający kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (potrzebne dodatkowo badania techniczne i adnotacja w dowodzie rejestracyjnym).

Zapewne zastanawiasz się o co chodzi w powyższej tabeli. Może zacznę od samochodów ciężarowych, bo temat jest prostszy. Otóż jeśli Twój samochód posiada jedną z czterech wymienionych pod tabelą cech to znaczy, że można go zaliczyć do samochodów ciężarowych więc przysługuje Tobie odliczenie podatku w wysokości 100% bez udowadniania, że wykorzystujesz samochód tylko i wyłącznie do celów służbowych, ponieważ wykorzystanie go do celów innych niż służbowe jest nieistotne.

sowa poleca portal

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja jest z samochodami osobowymi. Jeśli Twój samochód służy nam zarówno do celów służbowych jak i prywatnych to możesz odliczyć tylko 50% podatku VAT, nie masz możliwości odliczenia całego podatku. Pozostała, nieodliczona cześć podatku VAT stanowi koszt uzyskania przychodu i zostanie rozliczona w podatku dochodowym.

Kiedy mogę odliczyć 100% podatku VAT od samochodu osobowego?

Nieco więcej komplikacji jest w przypadku odliczenia podatku VAT w wysokości 100% od samochodu osobowego wykorzystywanego wyłącznie do celów służbowych. Aby mieć możliwość odliczania 100% podatku VAT musisz spełnić kilka warunków:

  1. zgłosić pojazd do Urzędu Skarbowego na formularzu VAT-26 – na formularzu tym podajemy dane pojazd, datę zakupu, datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem oraz datę zmiany wykorzystywania pojazdu z prywatnego na służbowy, na złożenie VAT-26 do US masz 7 dni od daty poniesienia pierwszego wydatku, jeśli spóźnisz się z przekazaniem tego formularza do US to będziesz mógł odliczyć 100% podatku VAT dopiero od dnia złożenia VAT-26 w Urzędzie, od wcześniejszych kosztów będziesz mógł odliczyć tylko 50%,
  2. ustalić regulamin używania samochodu w firmie,
  3. prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, tak aby wykluczyć używanie samochodu w celach prywatnych – w ewidencji tej podajesz dane firmy, samochodu, stan licznika, cel podróży, ilość przejechanych kilometrów, imię i nazwisko kierowcy.

Przestrzeganie tych wytycznych nie jest łatwe, a najważniejsze jest, aby nie używać samochodu do celów innych niż służbowe. W przypadku udowodnienia przez Urząd Skarbowy wykorzystywania samochodu w celach prywatnych może zostać nałożony mandat karny.

Jak widać rozliczenie podatku VAT od paliwa nie jest aż takie trudne jakby się wydawało. Najważniejsze jest to, abyś prawidłowo zakwalifikował swój pojazd oraz przemyślał czy będziesz wykorzystywał samochód wyłącznie do celów służbowych czy może będziesz chciał nim np. jeździć na zakupy czy odbierać dziecko ze szkoły. Od tych czynników zależy czy będziesz mógł odliczyć 50% czy 100% podatku VAT od paliwa.

 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program