Indywidualne konto ZUS – skąd je wziąć? Jak opłacać?

20.10.2022

Indywidualny rachunek zwany inaczej numerem rachunku składkowego (NRS) jest to specjalne konto założone dla twojej firmy w celu zgrupowania wszystkich płatności do ZUS w jednym miejscu. Dzięki temu ZUS może łatwo i szybko sprawdzić poprawność i terminowość .

Zastanawiasz się, co możesz odliczyć od podatku?

Przeczytaj ebook „Co można wrzucić w koszty firmy”! Nasz poradnik to ponad 150 stron unikalnej wiedzy napisanej przez wykwalifikowaną księgową. W trakcie lektury znajdziesz m.in. odpowiedzi na poniższe pytania:

✅ Czym są koszty uzyskania przychodu?
✅ Co możesz odliczyć od podatku dochodowego?
✅ Jak płacić niskie podatki?
✅ Jak sprawić, by więcej pieniędzy zostało w Twojej kieszeni?
✅ Czy rower można wziąć na fakturę?

Indywidualny numer rachunku składkowego ZUS możesz pobrać na tej stronie. Numer rachunku możesz także sprawdzić w dowolnej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00.

Co jest potrzebne do Sprawdzenia rachunku do rozliczeń  z ZUS

Potrzebne są do tego dwa identyfikatory:

1) pierwszy identyfikator (NIP, REGON, PESEL, Dowód osobisty, Paszport),

2) drugi identyfikator (REGON, PESEL, Dowód osobisty, Paszport, Imię i nazwisko, Nazwa skrócona płatnika ).

 

Gdzie i jak wpłacać składki ZUS?

Jednym przelewem wpłacasz składki za siebie i wszystkich ubezpieczonych na indywidulany numer rachunku składkowego. Przelew do ZUS możesz wykonać przez przelew dedykowany do ZUS, ale też jak zwykły przelew. W polu odbiorca wpisz ZUS, natomiast w polu numeru konta odbiorcy wpisz numer otrzymany od ZUS lub wygenerowany za pomocą tej strony. W polu kwota operacji wpisz kwotę z ZUS wynikającą z deklaracji ZUS DRA.

Jakie są terminy zapłaty składek ZUS?

Składki opłacasz do:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy składek, posiadający osobowość prawną, czyli m.in. spółki akcyjne i spółki z o.o., czy spółdzielnie.
  • Do 20. dnia następnego miesiąca – podmioty, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółki osobowe.

Ważne!

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Przykład:

Termin zapłaty podatku: Ostateczny termin dokonania opłaty
20.06.20XX – Czwartek (Święto, dzień ustawowo wolny od pracy) 21.06.20XX – Piątek
20.03.20XX – Niedziela 21.03.20XX – Poniedziałek
20.08.20XX – Sobota 22.08.20XX – Poniedziałek

Pamiętaj o przesłaniu do ZUS deklaracji rozliczeniowych, na podstawie których wyliczona jest kwota płatności. Termin płatności oraz wysyłki deklaracji są takie same.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program