Faktura Uproszczona – co zawiera i kiedy ją wystawiać?

01.01.2017

Jednym z wielu rodzajów faktur jest faktura uproszczona. Poprzez swój okrojony wygląd wielu przedsiębiorców uważa, że jest ona prosta i bezproblemowa. Niestety nie każdy może ją wystawiać. Tylko nieliczni mogą z tego przywileju skorzystać. Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się, kto i kiedy może wystawić fakturę uproszczoną, a co najważniejsze - jak ona właściwie wygląda.

Faktura uproszczona – kiedy mogę ją wystawiać?

Zgodnie z art. 106e ust.5 pkt. 3 ustawy o VAT, fakturę uproszczoną może wystawiać każdy podatnik, bez względu na jego status rejestracji w podatku VAT, jeśli jego sprzedaż mieści się w ustawowych widełkach i nie podlega wyjątkom. Oznacza to, że jeśli spełniasz pozostałe warunki, to nieważne czy jesteś czynnym czy biernym podatnikiem podatku VAT, faktura uproszczona może być dla Ciebie. Najważniejszy warunek to taki, aby wartość sprzedaży ogółem nie przekroczyła 450 zł brutto bądź 100 euro brutto. Poza tym, na fakturze uproszczonej muszą znajdować się dane, za pomocą których można jednoznacznie określić stawkę oraz kwotę podatku. Jeśli łapiesz się na limity wartości sprzedaży, i nie dotyczą cię wyjątki, o których zaraz sobie opowiemy, wówczas to, czy wystawisz fakturę uproszczoną czy nie, zależy wyłącznie od Ciebie. Jest to Twój przywilej, a nie obowiązek.

Wyjątki od reguły – kiedy faktury uproszczonej nie wystawię?

Oczywiście od każdej reguły musi być jakiś wyjątek. Faktury uproszczonej nie możesz wystawić, nawet jeśli łapiesz się na kwotowe widełki dozwolonej sprzedaży, jeśli dokonujesz:

    1. sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju,
    2. sprzedaży, dla której na fakturze nie umieszczasz nr NIP nabywcy, tzn. jeśli Twoim kontrahentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
    3. wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru,
    4. dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska, dla których to transakcji osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towarów lub usług.

 

Kiedy wystawiasz fakturę uproszczoną?

Termin wystawienia faktury uproszczonej jest taki sam jak zwykłej faktury VAT, tj. najpóźniej do 15. dnia miesiąca po miesiącu zakończenia dostawy czy usługi i nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy czy wykonaniem usługi.

Jak wygląda prawidłowa faktura uproszczona?

Faktura uproszczona powinna zawierać:

– datę wystawienia faktury i datę sprzedaży,

– kolejny numer faktury,

– dane sprzedawcy oraz nabywcy, w tym numery NIP,

– nazwę towaru lub usługi,

– kwotę ewentualnego rabatu,

– kwotę należności ogółem.

Obowiązkowym elementem faktury uproszczonej są informacje, dzięki którym bez wątpliwości będzie można określić kwotę podatku VAT dla poszczególnych stawek podatku VAT, tj. 23%, 8% lub 5%. Te informacje to na przykład kwota netto i brutto towaru czy usługi.

sowa poleca portal

Poza tym są takie dane, których faktura uproszczona zawierać nie musi i należą do nich:

– dane nabywcy,

– ilość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,

– cena jednostkowej towaru lub usługi,

– stawki podatku (w przypadku sprzedaży wg różnych stawek podatku VAT, powinno podać się stawkę podatku dla każdej pozycji),

– suma wartości sprzedaży netto,

– kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto.

Faktura uproszczona

 

Jak wyliczyć kwotę podatku VAT na fakturze uproszczonej?

Zgodnie z art. 106e ust. 7 ustawy o VAT, aby wyliczyć kwotę podatku VAT możesz zastosować poniższy wzór:

Kwota podatku = (wartość sprzedaży brutto * stawka podatku) / (100 + stawka podatku)

 

Przykład wyliczenia dla wartości sprzedaży 1000 zł brutto i stawki podatku 23%:

Kwota podatku = (1000 * 23) / (100 + 23) = 23000 / 123 = 186,99

Jak widać zagadnienie faktury uproszczonej jest dość proste. Najpierw musisz ustalić, czy odbiorcą Twoich usług i towarów jest przedsiębiorca czy konsument, potem czy sprzedaż łapie się na ustawowe widełki pozwalające wystawić fakturę uproszczoną, oraz upewnić się, że w Twoim przypadku nie mają zastosowania inne wyjątki, takie jak sprzedaż wysyłkowa lub czy podatku nie powinien rozliczyć nabywca. Następnie wystarczy trzymać się wytycznych co do elementów, które faktura musi posiadać, a które można pominąć. Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci wystawianie faktur uproszczonych, polecamy korzystanie z programu do wystawiania faktur – Faktura.pl. Dzięki temu programowi nie zapomnisz o żadnej obowiązkowej pozycji faktury oraz zaoszczędzisz czas, który będziesz mógł poświęcić na nowe wyzwania.

WYSTAW FAKTURĘ UPROSZCZONĄ

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program