Obowiązki przedsiębiorcy

10.04.2017

Ludzie zakładają działalność gospodarczą z różnych powodów. Niektórzy marzą o podboju świata genialnym pomysłem na start-up, inni przejmują rodzinny biznes, jeszcze innym pracodawca nie chciał dać umowy o pracę i musieli się samozatrudnić. Niezależnie od tego jaka jest Twoja historia, rejestrując się jako przedsiębiorca musisz wiedzieć z czym wiąże się dla Ciebie wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, dlaczego obowiązkowo będziesz posługiwał się NIPem i kiedy musisz rozliczać się przez rachunek bankowy. Zanim posiądziesz bogatą wiedzę z prowadzenia biznesu, warto zacząć od podstaw, czyli czym właściwie jest działalność gospodarcza i co to oznacza, że jesteś przedsiębiorcą.

Co to jest działalność gospodarcza?

Działalność gospodarcza to w największym uproszczeniu każda działalność zarobkowa prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Niezależnie od tego, czy coś wytwarzasz, budujesz, handlujesz czy świadczysz usługi, jeśli robisz to regularnie w celu zarobienia pieniędzy, to prowadzisz działalność gospodarczą. Z działalnością gospodarczą masz do czynienia także wtedy, gdy w ten sam sposób i w tym samym celu prowadzisz działalność zawodową, a więc jesteś lekarzem, prawnikiem lub architektem. Zwróć uwagę, że nastawienie na zysk wcale nie oznacza, że ten zysk będziesz od razu osiągał. Często początki działalności wręcz przynoszą straty. Ale jeśli Twoim celem jest zarabianie teraz i w przyszłości (tzw. nastawienie na zysk), to kwalifikuje Cię to jako przedsiębiorcę. To oznacza przywileje, ale i obowiązki.

Kto może być przedsiębiorcą?

Przedsiębiorca to szerokie pojęcie. Może nim być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spóła akcyjna), a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (np. spółka jawna). Najliczniejsza jest pierwsza grupa i to ona głównie wytwarza polskie PKB. W grupie małych i średnich przedsiębiorstw więcej niż 90% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. To oznacza, że osób takich, jak Ty, jest w Polsce ponad milion!

Podstawowe obowiązki

Trzy podstawowe obowiązki przedsiębiorcy to rejestracja w państwowym rejestrze, posiadanie i posługiwanie się NIP oraz rozliczenia za pośrednictwem rachunku bankowego.

Czym się różni CEIDG od KRS?

W Polsce funkcjonują dwa obowiązkowe rejestry, w których każdy przedsiębiorca musi się znaleźć. To Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W CEIDG rejestrują się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W KRS cała reszta. KRS ma szczególne znaczenie dla osób prawnych, ponieważ dopiero z momentem wpisu uzyskują tzw. osobowość prawną, więc mogą występować w obrocie jako odrębny podmiot. To tak, jakby z momentem rejestracji w KRS właśnie się urodziły. CEIDG działa trochę inaczej, ponieważ wpis do tego rejestru nie oznacza, że powstaje nowy podmiot. Oznacza, że wpisana osoba fizyczna jest przedsiębiorcą i można to publicznie sprawdzić. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą najszybciej w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG, czyli nie musi czekać na rejestrację (chyba że będzie potrzebował jeszcze koncesji lub zezwolenia albo zamierza prowadzić działalność regulowaną). Ale też nie powinien takiej działalności prowadzić, jeśli wniosku jeszcze nie złożył. Może jednak wskazać, że działać zacznie później, i określić dzień swojej premiery w biznesie. Istnieje domniemanie, że dane widniejące w CEIDG są prawdziwe i odpowiedzialność za prawdziwe i prawidłowe dane spoczywa na przedsiębiorcy. Na przykład jeśli przedsiębiorca posiada długi i przeciwko niemu zostaje skierowany pozew, wystarczy, że powód wskaże adres wykonywania działalności gospodarczej z CEIDG i może liczyć na wydanie wyroku, nawet jeśli adres ten nie jest aktualny. Dlatego niezwykle ważne jest pilnowanie aktualności danych zgłoszonych do rejestru.

sowa poleca portal

Do czego mi numer NIP?

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest dla przedsiębiorcy tym, czym dla zwykłego obywatela numer PESEL. Trzeba go używać zawsze i wszędzie i na podstawie tego numeru urzędnicy, zwłaszcza urzędy skarbowe, przedsiębiorcę identyfikują. NIP trzeba podawać w pismach, oświadczeniach, umowach, pozwach i generalnie posługiwać się nim w obrocie prawnym i gospodarczym. Ale przede wszystkim NIP trzeba podawać na dokumentach księgowych, w szczególności fakturach, ponieważ jest to obligatoryjny element wymagany przez prawo. Jeśli wystawiasz fakturę w serwisie Faktura.pl, znajomość NIP Twojego kontrahenta sprawia, że życie staje się prostsze. Po jego podaniu w formatce faktury system sam automatycznie odpytuje bazę Głównego Urzędu Statystycznego i zaciąga dane przypisane do podanego NIP.

Kiedy muszę rozliczać się za pośrednictwem rachunku?

Pieniądze to bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza część Twojego biznesu. Ważne jest nie tylko to, jak będziesz je zarabiał, ale też jak będziesz nimi legalnie obracał. Dlatego jako początkujący przedsiębiorca musisz wiedzieć, że są dwie kategorie sytuacji, gdy masz obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Pierwsza z nich to ta, gdy Twój kontrahent również jest przedsiębiorcą. Druga to wtedy, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł, nawet jeśli transakcja ta realizowana jest kilkoma przelewami (np. faktura na 20 000 zł, którą opłacasz czterema przelewami). Jeśli transakcja określona jest w euro, funtach lub innej walucie obcej, jej wartość przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Faktura.pl – najprostszy serwis do wystawiania faktur

Wszystko to może brzmieć jak bardzo skomplikowany system, ale kiedy uporasz się z formalnościami, pójdzie już dużo łatwiej. Płynnie przechodzisz wtedy do rozkręcania swojego przedsiębiorstwa i wraz ze wzrostem bazy klientów, zaczynasz wystawiać coraz więcej faktur. Skorzystaj z serwisu Faktura.pl, który jest idealny dla freelancerów i początkujących przedsiębiorców. W bardzo prosty i intuicyjny sposób wystawisz faktury i zapiszesz bazę swoich klientów oraz usług. Na każdym etapie otrzymasz wsparcie opiekuna, a dzięki regularnym artykułom na temat prowadzenia działalności gospodarczej, zanim się zorientujesz, opanujesz sztukę poruszania się w gąszczu obowiązków dotyczących przedsiębiorcę. Ze strony Faktura.pl możesz liczyć na pomoc, ciągły rozwój i dopasowane do Twoich potrzeb promocje. Sprawdź, jak pomagamy rozwijać się młodym przedsiębiorcom w najprostszym na rynku serwisie do wystawiania faktur.

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program