Dlaczego wystawiania faktur proforma to dobre rozwiązanie?

10.09.2021

Praktyka działalność gospodarczej wymaga ewidencjonowania dokumentacji handlowej nie tylko dla celów księgowych. Należą do nich, po stronie sprzedaży, przychodzące zamówienia, specyfikacja dostarczanej usługi lub towaru (asortyment, ilości, ceny, upusty), dokumenty transportowe, protokoły akceptacji i przyjęcia towaru, reklamacje, korekty zamówień, faktury i korekty faktur, dowodów płatności. Zazwyczaj tymi procesami zarządza dział sprzedaży lub administracji w każdej firmie.

Zamówienie

Klient zainteresowany zakupem określonego towaru lub usługi może składać nam zamówienie w różny sposób. Zazwyczaj jest to mail, ale może być równie dobrze telefon do handlowca lub do biura, rozmowa podczas spotkania biznesowego, a czasami nawet SMS. Z punktu widzenia zarządzania sprzedażą dobrze jest wprowadzić w tym miejscu pewien porządek, aby mieć pewność poczynionych ustaleń. W innym wypadku ryzykujemy pomyłki, które prawie zawsze kosztują dodatkową pracę i niepotrzebny stres.

Faktura proforma

Wystawienie faktury proforma pozwala nam zebrać w jednym miejscu informacje o rodzaju zamówionych artykułów lub usług, warunkach dostawy, ich cenie oraz terminie płatności, a także osobach odpowiedzialnych za komunikację obydwu stron wraz z ich telefonami kontaktowymi.

Zaletą faktury proforma jest to, że nie jest ona dokumentem księgowym. Nie stwierdza ona powstanie zobowiązania handlowego, czyli nie nakazuje klientowi dokonać płatności, ani nie jest dla nas podstawą do naliczenia podatku dochodowego lub VAT. Jest to dokument, który nie niesie ze sobą skutków prawnych, a jedynie informacyjne.

Jeżeli gdzieś w zamówieniu powstał błąd albo pojawiła się potrzeba korekty wcześniejszych ustaleń, to faktura proforma jest doskonałym dokumentem, na którym zawsze można to zrobić.

Faktura VAT

W przeciwieństwie do faktury proforma, faktura VAT jest dokumentem księgowym, który z punktu widzenia prawa rachunkowego stwierdza powstanie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy transakcji handlowej. Na podstawie wystawionej faktury klient ma prawo żądać wydania towaru, a wystawca ma prawo oczekiwać płatności. Z punktu widzenia rachunkowości wystawienie faktury VAT oznacza przychód, który niesie ze sobą konsekwencje podatkowe (PIT lub CIT oraz VAT).

Jeżeli zamówienie zostanie zmienione po wystawieniu faktury lub wskutek błędu dany asortyment nie zostanie dostarczony, to obowiązkiem wystawcy faktury jest przygotowanie kolejnego dokumentu, faktury korygującej.

Nierzetelne wystawienie faktury jest spenalizowane na gruncie kodeksu karnego skarbowego, a przerobienie lub podrobienie faktury na gruncie kodeksu karnego i grożą za to bardzo poważne sankcje.

Praktyka obrotu dokumentowego w handlu

Wystawiając i wysyłając do klienta fakturę proforma, mamy pewność, że jeżeli coś w zamówieniu się nie zgadza i trzeba wprowadzić zmiany, to modyfikacje tego dokumentu nie niosą żadnych konsekwencji prawnych. Możemy więc wielokrotnie dokonać ustaleń i na ich podstawie wysłać towar lub zrealizować usługę.

Odbiorowi towaru lub usługi najczęściej towarzyszy nie tylko podpisanie dokumentów transportowych przez klienta, ale także protokołu przyjęcia towaru lub usługi. Jeśli towar nie jest zgodny z zamówieniem, a przyczyn może być wiele, np. przy wysyłce nastąpiła pomyłka lub brak asortymentu, po drodze coś zaginęło albo jest wysyłane kilkoma przesyłkami, albo też dostarczony towar jest uszkodzony, inny niż oczekiwany itp., to informacje o tym znajdą się na protokole.

sowa poleca portal

Wtedy możemy wystawić fakturę VAT, mając pewność, że stanowi ona rzetelny obraz zrealizowanej dostawy i powstałego w związku z tym zobowiązania. Dzięki rozwojowi technologii większość dokumentów wystawiana jest już elektronicznie, a przesyłanie kontrahentowi zajmuje ułamki sekund.

Proforma jest więc dobrym i praktycznym rozwiązaniem stosowanym przez każdy dział handlowy, zanim wystawiona zostanie faktura VAT.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program