6 mitów na temat faktury proforma

11.08.2017

Faktura proforma (lub też pro forma) przysparza nam wielu problemów. Począwszy od formy aż po cel jej wystawiania. W poniższym artykule zmierzę się z najczęstszymi mitami, na temat faktury proforma, o których słyszę w mojej pracy księgowej. Ciekawa jestem, czy Ty też uwierzyłeś w któryś z nich.

Zastanawiasz się, co możesz odliczyć od podatku?

Przeczytaj ebook „Co można wrzucić w koszty firmy”! Nasz poradnik to ponad 150 stron unikalnej wiedzy napisanej przez wykwalifikowaną księgową. W trakcie lektury znajdziesz m.in. odpowiedzi na poniższe pytania:

✅ Czym są koszty uzyskania przychodu?
✅ Co możesz odliczyć od podatku dochodowego?
✅ Jak płacić niskie podatki?
✅ Jak sprawić, by więcej pieniędzy zostało w Twojej kieszeni?
✅ Czy rower można wziąć na fakturę?

Mit 1: Proforma to dokument księgowy

Na samym początku muszę zaznaczyć, że faktura proforma NIE JEST dokumentem księgowym i nie podlega ewidencji. W przepisach księgowych nie znajdziemy żadnych danych dotyczących możliwości wystawiania faktury pro forma, a jednak jest to częsta praktyka wśród przedsiębiorców. Być może dzieje się tak, bo faktura proforma nawet wyglądem i zawartymi w niej danymi przypomina klasyczną fakturę VAT, z małym wyjątkiem, jakim jest oznaczenie „faktura proforma”. Faktura ta nie upoważnia żadnej ze stron transakcji do jakichkolwiek roszczeń ani zobowiązań. Więc czym jest? Jest formą oferty dla naszej usługi lub towaru. Proforma zawiera cenę naszego towaru lub usługi, daje nabywcy pogląd na późniejszą właściwą fakturę oraz pomaga w uzyskaniu terminowej zapłaty.

Mit 2: Fakturę proforma wystawia się po otrzymaniu zapłaty

Przepisy nie regulują możliwości wystawiania proformy, jak również nie regulują terminu, kiedy należy wystawić fakturę proforma. Jedyne, co jest pewne to to, iż nie możemy wystawić proformy po tym, jak otrzymamy zapłatę od kontrahenta. Tak więc fakturę proforma wystawiamy przed otrzymaniem części lub całości zapłaty, dlatego że wyłącznie informuje ona o cenie naszej usługi lub towaru.

Mit 3: Fakturę proforma trzeba opłacić

Teraz na chwilę poczujmy się jak nabywca, a nie sprzedawca usługi lub towaru. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy kiedy otrzyma taką fakturę proforma to musi ją opłacić czy nie? Odpowiedź jest prosta – nie. Proforma nie jest dokumentem księgowym i do niczego nas nie obliguje. Tylko jeśli akceptujemy ofertę jaką jest proforma dokonujemy zapłaty.

Mit 4: Do faktury proforma zawsze trzeba wystawić właściwą fakturę VAT

Powróćmy jeszcze raz do roli sprzedawcy. Przesłaliśmy kontrahentowi ofertę, jaką jest proforma, on ją zaakceptował i wpłacił wskazaną kwotę na nasz rachunek bankowy. Tylko w takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani wystawić nabywcy naszej usługi lub towaru właściwą fakturę VAT. Mamy na to czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy część bądź całość zapłaty wynikającej z proformy.

Mit 5: Faktura proforma podlega księgowaniu

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i nie dokumentuje zdarzenia gospodarczego. W związku z czym nie podlega też księgowaniu. Pełni ona tylko funkcję informacyjną, a nie księgową.

Mit 6: Od faktury proforma odprowadzam podatek PIT i VAT.

Ponieważ faktura proforma nie jest dowodem księgowym i nie podlega księgowaniu, dlatego też nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług. Pomimo tego, że zawiera wszystkie niezbędne dane, jakie powinny znajdować się na klasycznej fakturze. Sprzedawca usługi lub towaru nie jest zobowiązany do uiszczenia należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego, ani też nie wykazuje transakcji jako przychód w księgach rachunkowych. Nabywca usługi lub towaru nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT, ani też zaliczenia zakupu jako koszt firmy. To, że faktura proforma nie wywołuje żadnych skutków podatkowych nie było do końca takie oczywiste. Wątpliwości rozwiała Izba Skarbowa z Warszawy w interpretacji z 12 czerwca 2013 roku, gdzie upewniła podatników w tym, iż faktury proformy nie traktujemy jako zdarzenia gospodarczego. W związku z tym nie wywołuje ona u nas skutków podatkowych. Oznaczenie faktury słowami „proforma” powoduje, że nie możemy jej uznać za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

WYSTAW FAKTURĘ PROFORMA
Jak widzisz, wokół faktury proforma narosło wiele mitów. Większość z nich nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego mam nadzieję, że obalenie tych błędnych informacji będzie dla Ciebie przydatne. Nie bój się wystawiać faktury proforma, bo to świetny marketingowy sposób, żeby zachęcić drugą stronę, do skorzystania z Twoich usług. Niczym nie ryzykujesz, a dajesz Twojemu kontrahentowi gwarancję ceny. W dobie niepewności, na pewno to doceni.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program