powrót

Jak przyznać dostęp do firmy dla księgowego, pracownika lub wspólnika?

Po rejestracji w serwisie Faktura.pl i podaniu danych firmy domyślnie stajesz się jej „właścicielem”. Jako „właściciel’’ do swojej firmy możesz dodawać dowolną liczbę użytkowników i przypisywać im role „właściciela” lub „księgowego”. Role użytkownika różnią się zakresem uprawnień.

Jak przyznać dostęp do firmy dla księgowego, pracownika lub wspólnika?


Jak dodawać użytkowników i przypisywać role?

Zaloguj się do konta i poprzez zakładkę „Ustawienia” wybierz opcję „Firmy”. Klikając przycisk „DODAJ UŻYTKOWNIKA DO FIRMY” w szybki sposób przyznasz dostęp wybranej osobie, wprowadzając jej adres e-mail i wybierając z listy rolę, którą chcesz przypisać. Adres e-mail musi być adresem użytkownika zarejestrowanym w serwisie Faktura.pl.

Jakie uprawnienia mają role „właściciela” i „księgowego”?

  • Rola "właściciela" umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie dowolnej liczby firm do Twojego konta oraz dodawanie użytkowników i przypisywanie oraz odbieranie im ról w danej firmie. „Właściciel’’ korzysta z pełnej funkcjonalności serwisu, w szczególności może wystawiać, edytować i usuwać wszystkie dokumenty firmy, kupić abonament oraz dodatkowe usługi. Rolę „właściciela” nadawaj tylko szczególnie zaufanym współpracownikom.
  • Rola ‘’księgowego’’ przyznaje użytkownikowi dostęp do Twoich dokumentów wraz z możliwością ich wystawienia, edycji i usuwania oraz daje możliwość opłacenia abonamentu firmy i zakupu usług dodatkowych. „Księgowy” nie może dodawać nowych firm do Twojego konta, ani usunąć tych, które są do niego przypisane. „Księgowy” nie może też przypisywać ani odbierać innym użytkownikom ról w Twojej firmie.

Porównaj role „właściciela” i „księgowego”:Uprawnienia

Właściciel
Księgowy

Zakup abonamentu i usług dodatkowych

Przyznawanie i odbieranie ról dla innych użytkowników do firmy


Dodawanie, edycja i usuwanie firmy

Wystawianie, edycja i usuwanie dokumentów księgowych

Korekty dokumentów księgowych

Rezygnacja z przypisanej roli

Zamawianie windykacjiNadaj dostęp